Zamknij mobilną wersję WCAG

Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R w gronie projektów nominowanych w konkursie „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”

24 lipca 2019

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany” to konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i skierowany jest do beneficjentów Funduszy Europejskich. W konkursie mogły brać udział projekty, na które pozyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.
  Projekty zgłaszano w pięciu kategoriach:
  • Dla rodziny – projekty związane z ochroną zdrowia, obejmujące m.in. żłobki, przedszkola, pomoc społeczną i wsparcie rodziny
  • Dla środowiska – projekty służące polepszeniu jakości życia i zwiększaniu atrakcyjności regionu
  • Dla gospodarki – projekty sprzyjające przedsiębiorczości, rozwojowi konkurencyjnych i innowacyjnych firm
  • Dla mobilności – projekty podnoszące jakość infrastruktury komunikacyjnej – transportu kolejowego, drogowego i miejskiego
  • Dla lepszego jutra – projekty mające na celu rozwój kwalifikacji zawodowych, wspieranie rynku pracy i podnoszenia jakości i dostępności usług publicznych.

   

  Z uwagi na duże znaczenie komunikacyjne Powiat Leżajski do konkursu zgłosił przebudowę drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamień) gr. pow. – Łętownia – Sarzyna w km 4+300 – 6+250 i 10+900 – 15+052 – II etap. Inwestycja ta została wybrana przez kapitułę konkursu spośród 62 zgłoszonych projektów i powalczy o zwycięstwo w kategorii „Dla mobilności”.
  Na realizację inwestycji miały wpływ ustalenia zawarte podczas spotkania w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Warszawie w 2016 r., w którym uczestniczyli: Starosta Leżajski Marek Śliż, obecny Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Krzysztof Siwek. Podczas spotkania omówiono również kwestię budowy węzła drogowego w Nowym Kamieniu, która ma nastąpić za około 2 lata oraz zmianę klasy technicznej drogi z lokalnej (L) na zbiorczą (Z), co było podstawowym warunkiem otrzymania dofinansowania na jej przebudowę. Dzięki temu droga nr 1084R stanie się oknem na południową i północną Europę.
  Przebudowę drogi zrealizowano w systemie „Zaprojektuj i zbuduj”, zaś inwestycja w 85% dofinansowana została z RPO. Pozostałą kwotę pokryły proporcjonalnie Powiat Leżajski oraz Miasto i Gmina Nowa Sarzyna. Całkowita wartość inwestycji to 7 437 266,73 zł.
  Infomację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW