Zamknij mobilną wersję WCAG

W gminie Leżajsk ruszył projekt „Familijne LOWE”

16 września 2020

Budynek zespołu szkół w Dębnie widziany od wejścia głównego, przed budynkiem rabaty z krzewami.
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Kto by się spodziewał, że mała, wiejska szkoła stanie się centrum dowodzenia Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE). A jednak. Ludzie pełni zaangażowania i pasji, którym zależy na pełniejszej integracji szkoły z otoczeniem i instytucjami lokalnymi, doszli do wniosku, że ich wizja wpisuje się w model funkcjonowania Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji. Głównym celem LOWE jest bowiem aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności kluczowych, przydatnych do poruszania się na rynku pracy, do rozwoju osobistego przez całe życie i rozwoju wspólnot. Szkoła jako LOWE?  Dlaczego nie!

  Gmina Leżajsk wzięła udział w konkursie grantowym, którego organizatorem jest Operator Oświaty z siedzibą w Poznaniu i otrzymała 250 000 zł dotacji na realizację projektu. W ramach tegorocznego konkursu grantowego na terenie całego kraju powstanie 20 takich ośrodków. Projekt nr POWR.02.14.00-00-1008/19 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne na Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

  Wniosek na konkurs grantowy w ramach projektu „FAMILIJNE LOWE”, przy wsparciu i zaangażowaniu wójta Gminy Leżajsk Krzysztofa Sobejki, opracowała Anna Lucewicz, dyrektor Zespołu Szkół w Dębie wraz z Sylwią Kozłowską-Krawiec i Moniką Kojder.

  Ośrodek  zlokalizowany w Zespole Szkół w Dębnie rozpocznie swoją działalność już we wrześniu, a pierwsze zajęcia specjaliści poprowadzą od października. Wszelkie informacje dostępne będą na stronie internetowej zsdebno.edu.pl w zakładce LOWE oraz pod numerem telefonu 17 242 90 41.

  Projekt „Familijne LOWE Dębno” to innowacyjne przedsięwzięcie na obszarze gminy Leżajsk i powiatu leżajskiego, mające na celu stworzenie przyjaznego środowiska do rozwoju inicjatyw na rzecz edukacji dla dorosłych. Ośrodek z siedzibą w Zespole Szkół w Dębnie ma być miejscem stworzonym przez ludzi dla ludzi, otwartym na potrzeby i problemy środowiska lokalnego. Twórcom tego przedsięwzięcia zależy, aby po zakończeniu projektu wokół LOWE nadal skupiali się ludzie i instytucje mające wpływ na szeroki dostęp osób dorosłych do różnych form kształcenia.

  Dla kogo „Familijne LOWE ‘’?

  Grupa potencjalnych odbiorców nie została zawężona, by dać szansę każdemu, kto wpisuje się w założenia modelu LOWE. Ostateczne grupy odbiorców będą wynikały z diagnozy pogłębionej oraz z naboru.

  Z szerokiej oferty LOWE będą mogły skorzystać zwłaszcza osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do różnych form doskonalenia, o niskich kwalifikacjach, nieaktywne zawodowo, korzystające z pomocy GOPS, które zadeklarują chęć udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz  kursach potwierdzonych certyfikatem lub zaświadczeniem. Podniesie to ich kwalifikacje i pomoże w znalezieniu pracy lub uzyskaniu wyższych zarobków. Działania będą również nakierowane na rolników, gdyż 62% terenu gminy to obszar rolniczy. Za pośrednictwem LOWE wsparciem zostaną też objęte osoby powyżej 45 roku życia, zwłaszcza w aspekcie dostępu do kultury wysokiej, zajęć rekreacyjno-sportowych. Ze względu na umiejscowienie ośrodka, oferta będzie także skierowana do rodziców  uczniów ZS w Dębnie; działania będą skoncentrowane na kształtowaniu kompetencji rodzicielskich i obywatelskich.

  Oferta i zakres działania będą na bieżąco dostosowywane do potrzeb rynku. Projekt przewiduje rekrutację ciągłą, co umożliwia udział w wybranych szkoleniach/kursach w dogodnym dla siebie terminie.

  Oferta szkoleniowa będzie adekwatna do zainteresowań i potrzeb beneficjentów. Wśród planowanych działań można wyróżnić:

  • kursy/warsztaty administracyjno- księgowe,
  • kursy/warsztaty w zakresie kompetencji społecznych,
  • kurs animatora imprez okolicznościowych,
  • kursy językowe,
  • kursy/warsztaty wizażu lub urody /dietetyczne,
  • kursy/warsztaty dekoratora wyrobów cukierniczych lub florystyka
   w ogrodnictwie i bukieciarstwo ,
  • warsztaty dla rodziców,
  • profesjonalne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy „To ty ratujesz życie,”
  • zajęcia rekreacyjno-ruchowo-zdrowotne,
  • zajęcia muzyczno-artystyczne,
  • wyjazdy szkoleniowe/wycieczki o charakterze edukacyjnym i kulturalnym.

  Realizację zadań w ramach LOWE poprzedzać będą działania adaptacyjne, przystosowujące szkołę do pełnienia roli LOWE. Sale zajęciowe zostaną doposażone w projektory multimedialne i tablice interaktywne. Zostanie zakupiony sprzęt nagłaśniający, laptop wraz z oprogramowaniem, aparat fotograficzny, sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć ruchowych oraz sprzęt medyczny AED do prowadzenia szkoleń z udzielania pierwszej pomocy.

  „Familijne LOWE Dębno” ma być odpowiedzią na potrzeby lokalnego środowiska, ma aktywizować, przełamywać bariery, zachęcać do współpracy i łączyć pokolenia.

  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  ZST Dębno

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka