Zamknij mobilną wersję WCAG

Powstaje nawigator legislacyjny dla organizacji pożytku publicznego

26 października 2022

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Stowarzyszenie „Klub Jagielloński” organizuje projekt pn. „Nawigator legislacyjny dla NGO”, który jest realizowany w ramach Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i trwa od września 2022 do lipca 2024 roku. Głównym elementem projektu jest kompleksowy monitoring legislacyjny otoczenia prawnego trzeciego sektora w Polsce, obejmujący ustawy i rozporządzenia bezpośrednio lub pośrednio dotyczące organizacji pozarządowych.

  Działania w ramach projektu są kierowane do organizacji z całej Polski, jednak w sposób szczególny realizatorzy projektu pragną dotrzeć do tych małej i średniej wielkości, których budżet wynosi do 100 tys. zł rocznie, w tym do Kół Gospodyń Wiejskich oraz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

  Efektami projektu będą:

  – comiesięczny Newsletter Legislacyjny,
  – 23 artykuły eksperckie opublikowane na portalu Klubu Jagiellońskiego,
  – działania interwencyjne, w tym udział w pracach legislacyjnych, posiedzeniach komisji sejmowych i senackich,
  – raport „NGO pod lupą”, zawierający wnioski i rekomendacje z przeprowadzonego 2-letniego monitoringu,
  – złożenie petycji z postulatami wynikającymi z wniosków i rekomendacji zawartych w raporcie.

  Więcej informacji na stronie projektu.

   

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka
  Fot. Pixabay