Zamknij mobilną wersję WCAG

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Nowej Sarzynie

25 maja 2022

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  22 maja 2022 roku w JRG Nowa Sarzyna odbył się uroczysty apel z okazji „Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka 2022”.

  Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, poseł na Sejm RP Jerzy Paul, zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. dr inż. Adam Konieczny, podkarpacki komendant wojewódzki nadbryg. Andrzej Babiec, wicewojewoda podkarpacki Radosław Wiatr, władze samorządowe na czele ze starostą leżajskim Markiem Śliżem, burmistrzowie, wójtowie oraz duchowieństwo. W obchodach wzięli udział również przedstawiciele Wojska Polskiego, Policji, Lasów Państwowych, powiatowych służb, inspekcji i straży, prezesi i komendanci gminni ZOSP RP, dyrektorzy zakładów pracy, firm i instytucji.

  W uroczystości uczestniczył poczet sztandarowy z kompanią honorową Komendy Powiatowej PSP w Leżajsku, poczet sztandarowy i kompania pożarnicza Jednostki Strzeleckiej 2035 działającej przy Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, poczty sztandarowe z jednostek OSP powiatu leżajskiego oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Leżajsku, emeryci pożarnictwa i strażacy z ochotniczych straży pożarnych powiatu leżajskiego. Oprawę muzyczną apelu zapewniła Orkiestra Dęta OSP Grodzisko Dolne pod batutą Jakuba Magonia.

  Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku zastępcy komendanta głównego PSP nadbryg. dr. inż. Adamowi Koniecznemu, który następnie dokonał przeglądu pododdziałów i przywitał się ze strażakami. Kolejno nastąpiło uroczyste podniesienie flagi na maszt, odegranie i odśpiewanie hymnu państwowego.

  Zebranych gości przywitał komendant powiatowy PSP w Leżajsku st. bryg. Józef Kludys. W swoim wystąpieniu podkreślił, że tegoroczne obchody Dnia Strażaka przypadają w roku jubileuszowym 30-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej. Na przykładzie leżajskiej komendy pokazał jak istotne zmiany nastąpiły w funkcjonowaniu naszej formacji, a także zwrócił uwagę na liczne programy rozwojowe i modernizacyjne oraz nowe zadania i obowiązki stawiane przed naszą służbą. Komendant podziękował uczestnikom uroczystości za działania podejmowane na rzecz ochrony przeciwpożarowej i za dobrą współpracę z Komendą Powiatową PSP w Leżajsku oraz wyraził wdzięczność strażakom PSP i OSP za profesjonalizm, ofiarną służbę i zaangażowanie w realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa powiatu leżajskiego

  Podczas uroczystości 19 strażaków otrzymało Odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” przyznawane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz 8 strażaków Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. 29 strażakom wręczono akty mianowania na wyższe stopnie w korpusie oficerskim, aspiranckim, podoficerskim i szeregowym. 4 funkcjonariuszy otrzymało Dyplomy Komendanta Głównego PSP. Wręczono również decyzje o przyznaniu świadczenia ratowniczego dla 8 druhów OSP.

  Następnie odbyło się przekazanie samochodu do dekontaminacji przy zagrożeniach CBRNe dla Komendy Powiatowej PSP w Leżajsku oraz otwarcie nowego budynku garażowo-dekontaminacyjnego. Poświęcenia pojazdu i obiektu dokonał ks. prałat Józef Łobodziński dziekan dekanatu Leżajsk w asyście kustosza Bazyliki OO. Bernardynów w Leżajsku ojca Klaudiusza Barana.

  Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podkreślali profesjonalizm oraz bardzo dobre przygotowanie do realizacji działań ratowniczych i pomocowych przez strażaków powiatu leżajskiego, zwłaszcza podczas pandemii COVID-19 i kryzysu związanego z wojną na Ukrainie. Dziękowali druhnom i druhom OSP, strażakom i pracownikom cywilnym PSP, a także weteranom pożarniczej służby i życzyli opieki patrona strażaków Świętego Floriana.

  Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów.

  Składamy podziękowania wszystkim uczestnikom Powiatowych Obchodów „Dnia Strażaka” oraz osobom i instytucjom, które wspierają nas na co dzień w realizacji zadań i obowiązków służbowych.

  bryg. Wojciech Długosz, KP PSP Leżajsk
  Fot. st. str. Piotr Rybak, KP PSP w Leżajsku

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka