Zamknij mobilną wersję WCAG

Powiat Leżajski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład

2 czerwca 2022

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  30 maja ogłoszono wyniki drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Rezerw Strategicznych. Dofinansowanie przyznano dla 2845 jednostek samorządu terytorialnego (JST) i związków JST, w tym również dla Powiatu Leżajskiego.

  Powiat otrzymał środki w wysokości 16 657 995 zł, z czego kwota 11 687 500 zł przeznaczona jest na rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku, zaś kwota 4 970 495 zł na przebudowę drogi Wierzawice-Giedlarowa. Dofinansowanie otrzymały również poszczególne gminy powiatu leżajskiego: Miasto i Gmina Nowa Sarzyna – 15 437 500 zł, Miasto Leżajsk – 12 748 952 zł, Gmina Leżajsk – 9 341 500 zł, Gmina Kuryłówka – 9 965 000 zł oraz Gmina Grodzisko Dolne – 10 000 000 zł. Łącznie wszystkie samorządy otrzymały 74 150 947 zł.

  1 czerwca w Muzeum Ziemi Leżajskiej promesy na realizację zaplanowanych inwestycji wręczył reprezentantom samorządów Poseł na Sejm RP Jerzy Paul.

  Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka