Zamknij mobilną wersję WCAG

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

5 grudnia 2022

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  2 grudnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Leżajsku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zorganizowane przez starostę a zarazem Przewodniczącego Zespołu Marka Śliża oraz Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Leżajsku.

  W spotkaniu udział wzięli: Wicestarosta Lucjan Czenczek, Członek Zarządu Krzysztof Trębacz, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku st. bryg. Jacek Grzywna, zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Leżajsku mł. insp. Artur Wasiuta, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku Marcin Czubat, Mariusz Konior dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku, przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Leżajsku Mariusz Sarzyński, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Leżajsku Arkadiusz Ból, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku Wojciech Kostek, Powiatowy Inspektor Weterynarii w Leżajsku Andrzej Wilk, przedstawiciele gmin z terenu powiatu leżajskiego oraz  pracownicy Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.

  Tematem posiedzenia było dokonanie oceny przygotowania powiatowych i gminnych służb, inspekcji i straży do łagodzenia skutków nadchodzącej zimy.

  Na posiedzeniu omówiono m.in.:

  • zadania w zakresie prewencji powodziowej oraz przeciwpożarowej w okresie zimowym;
  • realizację działań w aspekcie zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla;
  • organizację zimowego utrzymania dróg i węzłów komunikacyjnych (dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych);
  • usuwanie zalegającego śniegu z dachów o dużych powierzchniach;
  • zapewnienie funkcjonowania infrastruktury krytycznej w przypadku braku dostaw prądu, wody, ciepła i gazu, w szczególności funkcjonowania ludności i podstawowych instytucji publicznych, w tym własnego urzędu.

  Dużo uwagi poświęcono pomocy osobom bezdomnym i samotnym, co przypada w głównej mierze Policji oraz służbom socjalnym.

  Działające na terenie powiatu leżajskiego służby drogowe zapewniają o pełnej gotowości do zimowego utrzymania dróg. Zgromadzono niezbędne zapasy środków
  do posypywania dróg oraz sprzętu do ich odśnieżania.

  Podsumowując posiedzenie Starosta Leżajski podziękował wszystkim zaangażowanym służbom za odpowiednie i pełne przygotowanie do zbliżającej się zimy w sezonie 2022/2023.

  ZK

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka