Zamknij mobilną wersję WCAG

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

13 grudnia 2022

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  W dniu 9 grudnia 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Leżajsku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zorganizowane przez Starostę, a zarazem Przewodniczącego Komisji – Marka Śliża. W spotkaniu udział wzięli Jolanta Marciniak Skarbnik Powiatu, st. bryg. Jacek Grzywna Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku, Rafał Młynarski przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku, Janusz Nowak Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Leżajsku, Monika Smoleń dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku, Wojciech Kostek dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku, Paulina Piersiak przedstawiciel Powiatowego Inspektora Weterynarii w Leżajsku, przedstawiciele gmin z terenu powiatu leżajskiego oraz pracownicy Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Leżajsku.

  Na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego omówiono i zaopiniowano projekt budżetu powiatu leżajskiego na 2023 rok w zakresie wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. Przedstawiciele wójtów i burmistrzów przekazali informację o wysokości planowanych środków w budżetach miast i gmin powiatu leżajskiego w roku 2023 przeznaczonych na bezpieczeństwo publiczne. Przedstawiono także informację Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku na temat kontroli schronów i ukryć na terenie powiatu a także informację Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych na temat dystrybucji jodku potasu na terenie powiatu. Ponadto na posiedzeniu komisji zgłoszono propozycje do projektu Ramowego Planu Pracy Komisji na 2023.

  Na zakończenie posiedzenia Starosta podziękował za aktywne uczestnictwo w pracach Komisji, a także złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

  ZK

  Informację zamieściła: Monika Baj