Zamknij mobilną wersję WCAG

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

10 października 2023

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  10 października w sali obrad Starostwa Powiatowego w Leżajsku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Starosta Leżajski Marek Śliż.

  Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku mł. insp. Janusz Mokrzycki przedstawił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu za I półrocze bieżącego roku oraz podsumował działania zrealizowane w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2023” i „Bezpieczna droga do szkoły”.

  Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku także podsumował stan bezpieczeństwa na terenie powiatu leżajskiego za I półrocze bieżącego roku. Następnie Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Leżajsku mł. bryg. Zbigniew Sarzyński podsumował działania zrealizowane w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2023”, jak również przedstawił informację na temat sytuacji zanieczyszczeń wód powierzchniowych substancją niebezpieczną.

  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku Marcin Czubat przedstawił informację na temat wykonanych w pierwszym półroczu bieżącego roku napraw bieżących, remontów i oznakowania dróg powiatowych .

  Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku Mirosław Szląskiewicz oraz przedstawiciel Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku Izabela Miazga zaprezentowali informację na temat uzależnień i innych zagrożeń występujących wśród młodzieży w szkołach powiatowych oraz podejmowane działania profilaktyczne.

  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Mariola Zebzda przedstawiła informacje na temat stanu środowiska i jego ochrony na terenie powiatu, a także źródeł pochodzenia odpadów niebezpiecznych oraz stan zabezpieczenia wysypisk śmieci i miejsc składowania odpadów niebezpiecznych na terenie powiatu leżajskiego.

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Leżajsku Andrzej Wilk przedstawił informację na temat monitorowania i profilaktyki chorób zwierzęcych.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku Janusz Nowak przedstawił informację na temat żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo-wychowawczych.

  Na zakończenie posiedzenia Starosta podziękował uczestnikom za aktywne uczestnictwo w pracach komisji i zespołu.

  ZK

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka