Zamknij mobilną wersję WCAG

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

5 kwietnia 2023

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  5 kwietnia w sali obrad Starostwa Powiatowego w Leżajsku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Starosta Leżajski Marek Śliż.

  Członkowie komisji i zespołu zapoznali się z informacjami na temat stanu drzewostanów w administrowanych miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw, siłowni na wolnym powietrzu, przedszkoli i szkół pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników. Informacje w powyższym zakresie złożyli przedstawiciele samorządów: powiatowego i gminnych.

  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku Mariusz Konior przedstawił informację na temat funkcjonowania placówki w zakresie realizacji różnego rodzaju działalności i programów skierowanych do rodzin potrzebujących, rodzin zastępczych, pieczy zastępczej, wsparcia osób niepełnosprawnych, prowadzeniu wypożyczalni sprzętu dla osób niepełnosprawnych i dofinansowaniu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego osobom potrzebującym, a także o funkcjonowaniu placówek pomocy społecznej w powiecie w 2022 r.

  Następnie przedstawiciel KPP w Leżajsku przedstawił sprawozdanie dotyczące prac Zespołu ds. Nieletnich i Patologii w 2022 r.

  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku st. bryg. Józef Kludys omówił stan bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jednostek PSP i OSP do działania.

  Głównym tematem wspólnego posiedzenia było wypracowanie skutecznej metody dotarcia do świadomości osób, które wypalają trawy i nieużytki rolne doprowadzając do degradacji środowiska naturalnego oraz stwarzając zagrożenie pożarowe dla lasów bądź okolicznych zabudowań.

  Przedstawiciele KP PSP w Leżajsku i KPP w Leżajsku przedstawili statystykę, ilość wszczętych postępowań, ilość wykrytych sprawców oraz działania profilaktyczne.

  Reprezentant Nadleśnictwa Leżajsk Marcin Pawłowski omówił sposoby zabezpieczenia terenów leśnych przed zagrożeniem pożarowym szczególnie okresie suszy, podał jakim sprzętem i zasobami ludzkimi dysponują oraz omówił występujące trudności.

  P.o. kierownika ARiMR – biura powiatowego w Leżajsku Grzegorz Kochman omówił postępowanie agencji w przypadku wypalania traw. Poinformował m.in., że w przypadku stwierdzenia przez komisję w terenie, że doszło do celowego podpalenia terenów rolnych sprawca zostaje pozbawiony dopłat i są to surowe konsekwencje, gdyż mogą one wynosić od 50% do 100% dofinansowania i kara ta może być rozszerzona nawet na dwa lata.

  W wolnych wnioskach poruszono temat samochodów elektrycznych.

  Na zakończenie posiedzenia starosta podziękował uczestnikom za aktywne uczestnictwo w pracach komisji i zespołu, a także złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

  ZK

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka