Zamknij mobilną wersję WCAG

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

26 czerwca 2024

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  24 czerwca w sali obrad Starostwa Powiatowego w Leżajsku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, któremu przewodniczył Starosta Leżajski Zdzisław Leśko.

  Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku bryg. Robert Krajewski przedstawił informację po nawałnicy, która przeszła 20 czerwca br. przez powiat leżajski. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła na terenie gminy Kuryłówka, gdzie silny wiatr zrywał dachy z domów jednorodzinnych i budynków gospodarczych, przewracał i łamał konary drzew. W wyniku wyładowania atmosferycznego doszło do pożaru domu jednorodzinnego, który na szczęście został szybko ugaszony. Strażacy prowadzili akcję gaśniczą, prace rozbiórkowe, zabezpieczali plandekami dachy budynków mieszkalnych oraz usuwali konary drzew tarasujących drogi i zalegających na budynkach gospodarczych. W działaniach uczestniczyło łącznie 20 zastępów straży pożarnych z KP PSP w Leżajsku oraz OSP z terenu gminy Kuryłówka, w tym 84 strażaków.

  Następnie podkomisarz Tomasz Potejko z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku omówił sprawozdanie dotyczące Zespołu ds. Nieletnich i Patologii z KPP w Leżajsku.

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku Mariusz Konior przedstawili analizę zagrożeń społeczno-socjalnych w środowisku lokalnym: bezrobocie, przemoc w rodzinie, skala problemu oraz sposoby ograniczenia tych zjawisk.

  Podkomisarz Tomasz Potejko oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku Marcin Czubat omówili stan dróg powiatowych i ich wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu na podstawie odnotowanych w 2024 r. zdarzeń drogowych na drogach powiatowych.

  Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Leżajsku Janusz Nowak przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w okresie I kwartału 2024 r.

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Leżajsku lek. wet. Andrzej Wilk w Leżajsku zaprezentował bieżącą informację o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie leżajskim.

  Następnie komisja rozpatrzyła wniosek o wydanie opinii w sprawie dojazdu do działek leśnych położonych w sołectwie Jelna.

  W wolnych wnioskach dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku Wojciech Kostek poruszył temat odnośnie procedur i strategii interwencji kryzysowej w szkole, a także przedstawił sprawozdanie dotyczące udzielonej pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, który trwa od 24 lutego 2022 r.

  Starosta Leżajski Zdzisław Leśko zwrócił się do członków komisji, w której również uczestniczą powiatowe służby, inspekcje i straże o przygotowanie według swoich właściwości informacji i procedur reagowania na potencjalne zagrożenia.

  Podstawowymi celami implementowania informacji jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości oraz przygotowanie każdego mieszkańca powiatu leżajskiego ,,od przedszkola do seniora” do właściwego zachowania i stosowania procedur w przypadku wystąpienia zagrożenia.

  W dzisiejszych czasach jest wiele zagrożeń, które nas dotyczą od zagrożeń naturalnych, terrorystycznych aż do zagrożeń ,,CBRNE” czyli chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i eksplozji. Bardzo ważne jest, aby rozmawiać z osobami, z którymi mieszkamy, w tym również z najmłodszymi o potencjalnych zagrożeniach, żeby być gotowym na każdą ewentualność – mieć plan działania np. do kogo zwrócić się o pomoc, w jaki sposób kontaktować się ze sobą, mieć ustalone miejsce, w którym można zaczekać, mieć przygotowany plecak ewakuacyjny itp.

  Na zakończenie posiedzenia starosta podziękował uczestnikom za aktywne uczestnictwo w pracy komisji.

  ZK

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka