Zamknij mobilną wersję WCAG

Ogłoszenie o otwartym spotkaniu konsultacyjnym

9 listopada 2021

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi w sprawie projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021–2027 z perspektywą do 2035 roku, informujemy o otwartym spotkaniu konsultacyjnym dla mieszkańców obszaru funkcjonalnego, które odbędzie się 22 listopada o godz. 11:00 w Powiatowej Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 6.

  Konsultowany dokument wyznacza ramy współpracy gmin i powiatu w ramach Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie kierunków rozwoju ponadlokalnego oraz stanowi podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne, w tym z Funduszy Europejskich.

  Podczas spotkania zostaną zaprezentowane najważniejsze założenia projektu dokumentu. Odbędzie się otwarta dyskusja mająca na celu zebranie opinii mieszkańców na temat planowanych kierunków współpracy ponadlokalnej.

  Uczestnicy spotkania są zobowiązani do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Obowiązuje dezynfekcja rąk i maseczki.

  W przypadku znacznego wzrostu zachorowań na COVID-19 lub wprowadzenia dodatkowych obostrzeń możliwa jest zmiana terminu oraz formy spotkania na formę online.

  Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021–2027 z perspektywą do 2035 roku oraz formularz konsultacyjny znajdują się pod linkiem https://www.starostwo.lezajsk.pl/ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych-projektu-strategii-rozwoju-ponadlokalnego-lezajskiego-obszaru-funkcjonalnego/

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka