Zamknij mobilną wersję WCAG

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert

2 listopada 2021

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego Powiatu Leżajskiego w 2022 roku w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.