Zamknij mobilną wersję WCAG

Ogłoszenie o możliwości zakupu przez Nadleśnictwo Leżajsk lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

4 października 2023

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Leżajsk informuje, że jest zainteresowane nabyciem działek leśnych oraz przeznaczonych do zalesienia, spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
  1) bezpośrednio przylegających do gruntu w zarządzie Lasów Państwowych albo łączących kompleksy leśne ze sobą lub z drogami publicznymi;
  2) stanowiących samodzielne jednostki gospodarowania, tj. nieruchomości o leśnym charakterze, z faktycznym i prawnym dostępem do dróg publicznych, umożliwiających jednocześnie prowadzenie na tych nieruchomościach racjonalnej gospodarki leśnej.

  Oferta dotyczy nieruchomości położonych na terenie miast: Nowa Sarzyna i Leżajsk oraz gmin: Nowa Sarzyna, Leżajsk, Kuryłówka, Grodzisko Dolne, Rakszawa, Żołynia, Białobrzegi, Czarna, Sokołów Małopolski, w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Leżajsk.

  Podmioty zainteresowane ofertą proszone są o kontakt na adres poczty elektronicznej: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl lub telefonicznie: 17 242 06 01.

  W celu umożliwienia wstępnej weryfikacji przydatności nieruchomości do nabycia należy podać co najmniej: nazwę gminy, nazwę obrębu ewidencyjnego (miejscowość) oraz numer działki.

  Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości wymaga uprzedniego uzyskania przez Nadleśnictwo Leżajsk zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Nabycie może nastąpić za cenę ustaloną w wyniku negocjacji, jednak nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

  Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego

  Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk
  Tomasz Cebula

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka