Zamknij mobilną wersję WCAG

Nowy program dotacyjny „Powstanie Styczniowe 1863-1864” w ramach projektu „Niepodległa”

7 października 2022

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Biuro Programu „Niepodległa” otwiera nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego – „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. W 2023 roku obchodzić będziemy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, największego zrywu narodowowyzwoleńczego skierowanego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Na Powstanie Styczniowe złożyło się ponad 1200 bitew i potyczek, w których według dostępnych szacunków wzięło udział ponad 200 tysięcy osób. Wydarzenia z lat 1863-1864 oraz determinacja ówczesnych bohaterów w dążeniu do zrealizowania marzeń o wolnej i niepodległej Polsce zasługują na odpowiednie upamiętnienie.

  PROGRAM DOTACYJNY „POWSTANIE STYCZNIOWE 1863-1864”

  Skierowany do szerokiego grona odbiorców program dotacyjny „Powstanie Styczniowe 1863-1864” wspiera działania o charakterze historycznym, kulturowym, artystycznym oraz edukacyjnym przygotowujące do godnego celebrowania 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej wpisanej w historię narodową.

  W ramach programu wspierane będą projekty włączające społeczności lokalne w obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Inicjatywy te powinny przyczyniać się do popularyzacji wiedzy na temat organizacji, przebiegu oraz skutków Powstania Styczniowego w kontekście budowania nowoczesnej tożsamości narodowej, politycznej i kulturowej.

  Budżet programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” wynosi 4,5 mln zł.

  W programie dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych można wnioskować o dofinansowanie od 10 000 zł do 80 000 złotych. Poziom dofinansowania ze środków programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania.

  Beneficjenci mają miesiąc na przygotowanie i złożenie wniosków – do 04 listopada 2022 roku do godziny 15.59.

  Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań ustalony został od 01.01.2023 r. do 20.11.2023 r.

  Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl.

  UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY

  O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:
  – samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
  – organizacje pozarządowe.

  UPRAWNIENI PARTNERZY

  Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:
  – archiwa państwowe;
  – przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
  – uczelnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  – instytucje kultury;
  – organizacje pozarządowe;
  – kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  – podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
  – Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

  RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ ZADAŃ

  Rodzaje kwalifikujących się zadań:
  – wystawy wraz z katalogami;
  – rekonstrukcje historyczne upamiętniające postacie i wydarzenia;
  – projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne,
  – spacery tematyczne, spotkania, konkursy;
  – wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
  – kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników.

  Uzupełnieniem dla wyżej wymienionych działań mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.

  Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosku oraz regulamin znajdują się na stronie projektu.

  Źródło: www.niepodległa.gov.pl

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka