Zamknij mobilną wersję WCAG

Nowe umundurowanie dla straży grobowych z gminy Leżajsk

28 maja 2021

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  Stowarzyszenie Rozwoju Giedlarowej zakończyło realizację projektu pn., Zakup umundurowania i rekwizytów dla jednostek straży grobowych z terenu gminy Leżajsk”. Całkowity koszt projektu wynosi 178 823,34 zł.

  Wspomniany projekt otrzymał wsparcie finansowe w ramach podddziałania 19.2, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w wysokości 161 365,00 złotych i realizowany był na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy nr 00923-6935-UM0911558/19 zawartej 4 października 2019 r. w Rzeszowie z Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

  Wymagany wkład własny w kwocie 17 458,34 zł stowarzyszenie pozyskało w formie dotacji dzięki przychylności Wójta Gminy Leżajsk Krzysztofa Sobejki oraz Rady Gminy Leżajsk.

  Efektem końcowym projektu jest wyposażenie straży grobowych z Giedlarowej, Dębna, Biedaczowa, Przychojca i Wierzawic w następujące elementy umundurowanie i rekwizyty:

  • marynarki wraz z usługą obszycia 71 szt.
  • spodnie 46 szt.
  • czapki 81 szt.
  • szable 60 szt.
  • koalicyjki 66 szt.
  • pasy 66 szt.
  • halabardy 4 szt.

   

  Straże grobowe odzyskały swój historyczny blask i wygląd. Przez wiele kolejnych lat cieszyć będą swoim widokiem mieszkańców gminy zarówno w trakcie wart, paradnych musztr, jak i gminnych oraz ogólnopolskich przeglądów.

  Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Giedlarowa przy współpracy z przedstawicielami poszczególnych miejscowości: Łukaszem Fleszarem, Kazimierzem Krawcem, Rafałem Kalińskim, Adamem Chudym. Nad całością działań czuwał koordynator Dariusz Mędrek.

  Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej pragnie podziękować Magdalenie Niemczyk, Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”, za pomoc w przygotowaniu projektu oraz w jego rozliczeniu.

  Alt=""

  Stowarzyszenie Rozwoju Giedlarowej

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka