Zamknij mobilną wersję WCAG

Nowe inwestycje: boisko przy ZST w Leżajsku i przebudowa zabytkowego dworu w Piskorowicach-Mołyniach

20 października 2022

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  Priorytetami wśród tegorocznych zadań inwestycyjnych Powiatu Leżajskiego były poprawa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku oraz przebudowa zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Na początku października zakończono realizację pierwszego z nich, drugie zrealizowane zostanie do końca bieżącego roku.

  Boisko przy ZST od dawna wymagało odświeżenia i dostosowania do współczesnych standardów zwłaszcza w kwestii nawierzchni. Plany udało się urzeczywistnić dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej w kwocie 331 297,85zł, przy zapewnieniu przez Powiat Leżajski wkładu własnego w wysokości 331 297,86 zł.

  W efekcie powstały dwa boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią sportową syntetyczną, nowym ogrodzeniem i bramą wokół nich i dwoma furtami. Ponadto zamontowano piłkochwyty, wykonano ciągi komunikacyjne z kostki brukowej, wyposażono boiska w bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki, zestawy do siatkówki oraz tenisa ziemnego. Na poliuretanowych płytach boisk zostały wydzielone pola do gier: piłki ręcznej, tenisa, koszykówki i siatkówki 18x9m. Uzupełnieniem jest wyposażenie skrajni boisk w elementy małej architektury: stojak na rowery, ławki oraz kosz na śmieci.

  W przypadku drugiej inwestycji, z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, konieczne było przede wszystkim wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych oraz fundamentowych od strony wschodniej, zachodniej i południowej budynku. Wykonano również tynki renowacyjne w strefie cokołowej, wyremontowano i wymieniono okładziny schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem balustrad stalowych. Zakres prac obejmuje również: wykończenie schodów zewnętrznych okładziną z kamienia, rekonstrukcje tynków na kolumnach frontonu, wykonanie zadaszenia nad wejściem bocznym od strony wschodniej, przebudowę pochylni dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu od strony wschodniej.

  Zadanie zostało dofinansowane przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kwotą 100 000,00zł.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka