Zamknij mobilną wersję WCAG

LXXXIX sesja Rady Powiatu Leżajskiego

31 stycznia 2024

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  30 stycznia  w sali obrad Rady Powiatu Leżajskiego odbyła się LXXXIX sesja rady. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji radni zapoznali się z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu
  leżajskiego oraz działalności Komendanta Powiatowego Policji w Leżajsku za 2023 r., a także informacją o stanie bezpieczeństwa powiatu leżajskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2023 r.

  Następnie rada podjęła uchwały w sprawie:
  – zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu leżajskiego (II)” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 7, Działanie FEPK.07.01 Aktywizacja osób bezrobotnych pozostających bez pracy.
  – zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Leżajskiego na 2024.

  Podczas spotkania przedstawione zostały również sprawozdania:
  – z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Leżajski w roku 2023,
  – z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Leżajskiego za 2023 r.,
  – z działalności Komisji stałych Rady Powiatu Leżajskiego za II półrocze 2023 r.

  Ponadto starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka