Zamknij mobilną wersję WCAG

LXV sesja Rady Powiatu Leżajskiego

1 lutego 2023

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  31 stycznia w Sali obrad Rady Powiatu odbyła się LXV sesja rady. Po przyjęciu porządku obrad i protokołów z LXIII i LXIV sesji rady radni w pierwszej kolejności zapoznali się z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu leżajskiego oraz działalności Komendanta Powiatowego Policji w Leżajsku za 2022 r., a następnie z informacją o stanie bezpieczeństwa powiatu leżajskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2022.

  W dalszej części spotkania zapoznali się ze sprawozdaniem starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Leżajskiego w 2022 r., sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Leżajski w roku 2022 oraz sprawozdaniem z działalności Komisji stałych Rady Powiatu Leżajskiego za II półrocze 2022 r.

  Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie:
  – przyjęcia rocznego programu współpracy powiatu leżajskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022;
  – zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu Leżajskiego na 2023 rok;
  – zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego;
  – wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2023 r.

  Radni podjęli również deklarację w sprawie wyrażenia woli ustanowienia Matki Bożej Leżajskiej Patronką
  Powiatu Leżajskiego i zapoznali się ze sprawozdaniem starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

   

  RZ

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka