Zamknij mobilną wersję WCAG

LVII sesja Rady Powiatu Leżajskiego

29 września 2022

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  28 września w sali obrad Rady Powiatu Leżajskiego odbyła się LVII sesja rady. Podczas posiedzenia radni podjęli uchwały w sprawie:

  – udzielenia przez Powiat Leżajski pomocy finansowej Gminie Leżajsk ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  – udzielenia przez Powiat Leżajski pomocy finansowej Gminie Nowa Sarzyna ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
  Niepełnosprawnych;
  – uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/81/2019 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Leżajski;
  – zaciągnięcia zobowiązania ponad rok budżetowy 2022;
  – zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi w związku z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego (JNI 1008079) w ciągu drogi powiatowej Nr 1266R Biedaczów – Grodzisko Górne w km 0+074 – opracowanie dokumentacji projektowej”;
  – zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego;
  – wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2022 r.;
  – ustalenia zasad naliczania diet przysługujących radnym.

  Ponadto radni zapoznali się ze sprawozdaniem starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka