Zamknij mobilną wersję WCAG

Konferencja „Zaburzenia odżywiania prowadzące do depresji”

24 maja 2024

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku od wielu lat podejmuje wiele inicjatyw związanych z promocją zdrowia i zdrowym stylem życia. W tym roku jednym z takich działań była organizacja powiatowej konferencji pt. ,,Zaburzenia odżywiania prowadzące do depresji’’, która odbyła się 13 maja w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Leżajsku oraz Komendą Powiatową Policji w Leżajsku. Spotkanie było przeznaczone dla dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych, psychologów, intendentów, służb medycznych oraz rodziców.
  Wydarzenie zgromadziło wielu ekspertów z różnych dziedzin, w tym: psychologów, dietetyka, pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Leżajsku oraz przedstawicieli władz samorządowych: Członka Zarządu Powiatu Leżajskiego Wandę Rakszawską-Stopyrę oraz Burmistrz Leżajska Krzysztof  Trębacz. Konferencję otworzył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku  Janusz Nowak, który w swoim przemówieniu zaznaczył, że problem zaburzeń odżywiania dotyka coraz większej liczby osób, w tym dzieci i młodzieży, dlatego konieczne jest zintegrowane podejście do jego rozwiązania.
  W trakcie prelekcji omówiono szereg kluczowych tematów:
  • Angelina Podkasany – kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Leżajsku, dokonała analizy  badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów szkół podstawowych powiatu leżajskiego.
  • Małgorzata Mazur, intendentka oraz  koordynator ds. żywienia w Urzędzie Miasta, przedstawiła samoocenę wyglądu polskich nastolatek, a także udzieliła uczestnikom lekcji edukacji żywieniowej.
  • Monika Chrząstek, psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku na co dzień prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną, zajmuje się również profilaktyką oraz terapią uzależnień, w swoim wystąpieniu przekazała uczestnikom jak zaburzenia odżywiania wpływają negatywnie na rozwój dzieci i młodzieży.
  • Paulina Kuduk, psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku prowadzi diagnozę i trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa, w swoim wykładzie dowiodła, iż ta metoda jest niezwykle skuteczna podczas pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami.
  • Mł. asp. Daniel Żak z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku podczas swojej prelekcji odniósł się do cyberzagrożeń oraz uzależnień, które mogą powodować zaburzenia, nie tylko odżywiania. Przekazał również kilka wskazówek dot. niepokojącego zachowania wśród dzieci i młodzieży.
  Podczas podsumowania konferencji swoimi przemyśleniami podzieliła się Dorota Gibała, zastępca Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie oraz Wojciech Kostek, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku. Konferencja przebiegła w miłej atmosferze. Prelekcje były interesujące i merytoryczne, co przyczyniło się do pozytywnego odbioru wydarzenia. Tematyka zaburzeń odżywiania jest niezwykle ważna dla zdrowia dzieci i młodzieży. Uczestnicy mieli okazję pogłębić swoją wiedzę, a także zdobyć nowe informacje na ww. temat.
  PSSE
  Informację zamieściła: Natalia Nowicka