Zamknij mobilną wersję WCAG

II sesja Rady Powiatu Leżajskiego

23 maja 2024

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  22 maja w sali obrad Rady Powiatu Leżajskiego odbyła się II sesja Rady Powiatu Leżajskiego

  Po przyjęciu protokołu z I sesji Rady Powiatu oraz porządku obrad radni podjęli uchwały w sprawie:
  – wyboru Przewodniczącego i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leżajskiego,
  – wyboru Przewodniczącego i pozostałych członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Leżajskiego,
  – ustalenia zakresu działania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Powiatu,
  – ustalenia zakresu działania Komisji Spraw Społecznych,
  – ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Powiatu,
  – ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych,
  – zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego,
  – wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2024 r.

  Następnie zapoznali się z „Oceną zasobów pomocy społecznej za 2023 rok” i sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Powiatu Leżajskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok.

  Ponadto starosta przedstawił informację na temat stanu realizacji prac scaleniowych w Gminie Grodzisko Dolne, informację o zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa kompleksu i przebudowa istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku” oraz sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka