Zamknij mobilną wersję WCAG

Konferencja naukowa w FOK-u

25 listopada 2019

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  W ramach konferencji pod nazwą: 400-lecie podjęcia budowy bazyliki pw. Zwiastowania NMP OO. Bernardynów w Leżajsku z fundacji Starosty Leżajskiego Łukasza Opalińskiego (1618 – 2018) oraz 50-lecia istnienia przyklasztornej Parafii (1969 – 2019) odbyły się różne sesje naukowe na tematy związane z m.in. historią i działalnością bernardyńskiego klasztoru, objawień Matki Bożej Leżajskiej, życia fundatora kościoła Łukasza Opalińskiego, kalwarii leżajskiej czy też biblioteki klasztornej.

       Wśród zaproszonych gości był Zarząd Powiatu Leżajskiego, w imieniu którego głos zabrał Starosta Leżajski Marek Śliż, który w swoim przemówieniu podkreślił ogromna rolę, jaką Ojcowie Bernardyni odgrywają w szerzeniu kultu Maryjnego nie tylko na Ziemi Leżajskiej, ale i poza jej granicami.
  Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Ks. Arcybiskupa Adama Szala Metropolity Przemyskiego oraz O. Teofila Czarniaka OFM Prowincjała Bernardynów.
  Przemówienie Starosty Leżajskiego Marka Śliża skierowane do uczestników konferencji naukowej pn. 400-lecie podjęcia budowy bazyliki pw. Zwiastowania NMP OO. Bernardynów w Leżajsku z fundacji Starosty Leżajskiego Łukasza Opalińskiego (1618 – 2018) oraz 50-lecia istnienia przyklasztornej Parafii (1969 – 2019):
       „W imieniu Zarządu Powiatu Leżajskiego mam wielką przyjemność bardzo serdecznie powitać – jako Starosta Leżajski – wszystkich Państwa na tej sesji, która tak jak w dniu wczorajszym i dzisiaj zgromadziła znakomitych gości, reprezentujących wiele dziedzin nauki, kultury, znawców historii oraz wielu innych dziedzin nauki, jakie ludzki intelekt jest w stanie wykreować i dogłębnie poznać.
       Szanowni goście, kiedy tutaj widzę Was, gospodarzy tego miejsca Ojców Bernardynów, reprezentantów wielu instytucji i organów samorządowych, mam przed oczami fresk z naszej leżajskiej bazyliki, znajdujący się po lewej stronie nawy głównej patrząc w stronę głównego ołtarza, przedstawiający obok sceny z ewangelii, scenę przybycia braci mniejszych do Leżajska. 
       Widzimy tam biskupa przemyskiego, przybyłych braci i ówczesnego Starostę Leżajskiego – Łukasza Opalińskiego. W dalekim tle widzimy historyczny Leżajsk i budujący się wówczas dopiero klasztor.
       Fresk ten znakomicie ilustruje rolę, jaką odegrał i odgrywa na Ziemi Leżajskiej klasztor – był i jest miejscem przekazywania głębokich wartości biorących swoje źródło w ewangelii. Bernardyni byli tutaj oczekiwani i bardzo potrzebni.
       Dzisiaj wszyscy my, już nie postacie z fresku, ale jako żywi ich następcy i kontynuatorzy, pragniemy z wdzięcznością spojrzeć na miniony czas, jeszcze raz wsłuchać się i poddać refleksji postacie, czas i wydarzenia, bez których dzisiaj Leżajsk i cała Ziemia Leżajska nie byłaby tym czym jest. 
       Drodzy Ojcowie Bernardyni – zacni gospodarze tego miejsca. To Wy od wieków przyczyniacie się do tego, że klasztor leżajski jest miejscem modlitwy, zamyślenia, a co najważniejsze pociechy dla ludzi przybywających na spotkanie z Maryją. 
      Dokumenty zgromadzone w tym Klasztorze, jak i wielu krajowych archiwach świadczą o kulturotwórczej mocy tego miejsca. Będąc w bazylice, klasztorze, muzeum czy ostatnio powstałym Franciszkańskim Ośrodku Kultury – w którym odbywa się ta międzynarodowa konferencja – widzimy wielki duchowy, artystyczny i intelektualny wysiłek, jaki wkładacie – poprzez zakonne pokolenia – w upiększanie materialne tego miejsca, jak i wewnętrzne formowanie ludzi, którzy tu mieszkają i przybywają. 
       Sądzę, że dzisiejsze spotkanie wpisuje się znakomicie w ten nurt. Z całego serca pragnę złożyć serdeczne gratulacje za tą inicjatywę.
       Również gorąco dziękuję wszystkim uczestnikom tej konferencji naukowej przybyłym z wielu ośrodków. Cieszę się, że poświęciliście swój czas i wysiłek poznawczy kierując go w stronę tak bardzo drogiego dla nas miejsca. 
       W Państwach wystąpieniach został przedstawiony cały wachlarz tematów badawczych związanych z leżajskim klasztorem i sanktuarium, i jak sądzę po dalszych planach na dzień dzisiejszy będzie kontynuowany. 
       Jestem przekonany, że wszystkie Państwa wystąpienia jak i dyskusje przyczynią się do głębszego zrozumienia i szacunku dla tego miejsca spotkań – religii, sztuki i kultury – jakim jest Leżajskie sanktuarium.
       Życzę dalszych owocnych obrad i mam nadzieję, że ta konferencja naukowa będzie początkiem dalszych poszukiwań, odkrywania źródeł, z których wszyscy będziemy czerpać”.
  Fot. Dawid Wiech
  Informację zamieściła: Małgorzata Kurasz-Wydział PW.