Zamknij mobilną wersję WCAG

Informacja w sprawie udzielania nieodpłatnych porad prawnych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość

4 lipca 2023

Alt=""
  • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
  • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

    Starostwo Powiatowe w Leżajsku informuje, iż w związku z odwołaniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 roku traci zastosowanie art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) odnoszący się do udzielania porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

    Stosownie do tego od 1 lipca 2023 roku osoby chcące skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych (za wyjątkiem osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osób doświadczających trudności w komunikowaniu się), mogą umawiać się tylko na wizyty stacjonarne.

    Informację zamieściła: Natalia Nowicka