Zamknij mobilną wersję WCAG

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

19 marca 2021

Alt=""
  • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
  • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

    Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o niekorzystnej sytuacji epizootycznej w zakresie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Polski (60 przypadków u dzikiego ptactwa i 32 ogniska HPAI u drobiu w 2021 r., w tym jedno na terenie województwa podkarpackiego – powiat ropczycko-sędziszowski), a także dużym ryzykiem rozprzestrzenienia się choroby.

    Ponadto, mając na uwadze rosnące zagrożenie związane z możliwym przeniesieniem wirusa afrykańskiego pomoru świń do gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, związane z rekordową w tym roku liczbą przypadków stwierdzenia ASF u dzików w Polsce ( 784 w tym kilkadziesiąt w północnej części województwa podkarpackiego, ostatni na terenie powiatu leżajskiego 8 marca 2021 r., w Brzyskiej Woli, gmina Kuryłówka), informuje o zintensyfikowaniu działań Inspekcji Weterynaryjnej w przedmiotowym zakresie. W bieżącym roku kontynuowane są odstrzały dzików, poszukiwania padłych sztuk oraz kontrole gospodarstw utrzymujących świnie, pod względem zachowywania zasad bioasekuracji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Powiatowy Lekarza Weterynarii w Leżajsku będzie wydawał decyzje nakazujące ich usunięcie ze skutkiem natychmiastowym, a w przypadku braku ich spełnienia – decyzje nakazujące ubój/zabicie świń z jednoczesnym zakazem ich utrzymywania.

    Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Leżajsku

    Informację zamieściła: Natalia Nowicka