Zamknij mobilną wersję WCAG

Informacja dt. scalenia gruntów w Grodzisku Dolnym – projekt UE

16 października 2019

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

  4 października 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podpisał umowę ze Starostą Leżajskim w sprawie przyznania pomocy na realizację operacji typu „Scalanie gruntów”  w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
  Pomoc finansowa została przyznana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych na wszystkie operacje znajdujące się na zatwierdzonej liście rankingowej operacji, w tym jedno z terenu Powiatu Leżajskiego – Grodzisko Dolne.
  Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Grodzisko Dolne, gmina Grodzisko Dolne – całkowity koszt operacji – 27 477 891,22 zł, w tym pomoc ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 17 484 182,00 zł.
  Obszar wsi Grodzisko Dolne wynosi 2 689,82 ha. Znajduje się tu 9 031 działek, a prawa właścicielskie przysługują 2 416 osobom.
  Beneficjentem programu jest Starosta Leżajski, jako organ właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania scaleniowego oraz wykonania zagospodarowania poscaleniowego.
  Planowany termin realizacji I etapu (prace scaleniowe) to listopad 2021 roku, a termin zakończenia realizacji całości operacji w obszarze scalenia, to czerwiec roku 2023.
  Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW