Zamknij mobilną wersję WCAG

Informacja dt. scalenia gruntów w Chodaczowie, Laszczynach, Opaleniskach i Zmysłówce – projekt UE

15 października 2019

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

  31 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podpisał umowy ze Starostą Leżajskim w sprawie przyznania pomocy na realizację operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  Pomoc finansowa została przyznana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych na wszystkie operacje znajdujące się na zatwierdzonej liście rankingowej operacji, w tym cztery z terenu Powiatu Leżajskiego: „Chodaczów”, „Laszczyny”, „Opaleniska” oraz „Zmysłówka”.

  Informacje o kosztach postepowania scaleniowego oraz wielkości obiektów zawarte są w poniższej tabeli:

   

  Lp. Nazwa obrębuObszar scaleniaLiczba działek ewidencyjnychCałkowity koszt operacji
  1.Chodaczów381,72 ha12944 596 057,43 zł
  2. Laszczyny388,32 ha11174 675 524,80 zł
  3.Opaleniska160,58 ha3901 933 445,50 zł
  4.Zmysłówka449,87 ha12895 416 610,02 zł
  RAZEM1 380,49 ha4 09017 621 637,75 zł

  Beneficjentem programu jest Starosta Leżajski, jako organ właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania scaleniowego oraz wykonania zagospodarowania poscaleniowego.

   

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

  Planowany termin zatwierdzenia projektu scalenia to maj 2021 roku, a termin zakończenia realizacji całości operacji w obszarze scalenia, to czerwiec roku 2023.