Zamknij mobilną wersję WCAG

I etap modernizacji piwnic w MZL już niebawem

11 lutego 2020

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  10 lutego podpisana została umowa na pierwszy etap prac związanych z gruntowną modernizacją piwnicy w oficynie południowo-wschodniej Muzeum Ziemi Leżajskiej na cele ekspozycji historyczno-multimedialnej. Przy podpisaniu umowy obecny był Starosta Leżajski Marek Śliż.
  Wartość podpisanej umowy na wykonanie pierwszego etapu prac budowlanych wynosi: 717.341,44 zł.
  Całkowita wartość inwestycji wyniesie ok. 2 mln zł Na zaplanowaną inwestycję placówka otrzyma ok. 1,6 mln. zł. z funduszy Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych. Ponadto środki w wysokości
  400 tyś. zł na zabezpieczenie wkładu własnego otrzyma z budżetu Powiatu Leżajskiego.
  W celu przywrócenia właściwego stanu technicznego oraz w celu udostępnienia pomieszczeń na cele ekspozycyjne w adaptowanej piwnicy zmodernizowane zostaną:

  • Ściany i sklepienia murowane – w tym przede wszystkim skucie wypraw tynkarskich, oczyszczenie wątku ceglanego z powierzchniowych nawarstwień, wykucie najbardziej zniszczonych, nienadających się do konserwacji cegieł i spoin, osuszenie wątku muru, odsalanie wątku ceglanego, wzmocnienie strukturalne muru, uzupełnienie ubytków materiałem ceramicznym oraz uzupełnienie ubytków spoinowania oraz scalenie kolorystyczne uzupełnień wątku muru.
  • Schody wejściowe do piwnicy – zaplanowany jest demontaż istniejących zniszczonych schodów do piwnicy oraz zastąpienie ich nowymi w konstrukcji żelbetonowej.
  • Posadzki oraz ogrzewanie podłogowe – wykonany zostanie demontaż pozostałości wylewek cementowych. Wykonane zostaną posadzki z płytek klinkierowych na wylewce cementowej. W wylewce planowana jest instalacja ogrzewania podłogowego oraz położenie peszli dla przewodów instalacji elektroenergetycznej ekspozycji. Pod warstwami posadzki w kanałach prowadzone będą przewody instalacji wentylacji mechanicznej. Wyloty nawiewne zlokalizowane w posadzce. Przewody wyciągowe wyprowadzone zostaną w postaci rur do poziomu pod sufitem.
  • Stolarka drzwiowa – planuje się wymianę drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych.
  • Instalacje – wykonana zostanie instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, instalacja freonu – klimatyzacja, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja elektryczna wewnętrzna, instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego, instalacja SSP Sygnalizacja p. pożarowa, instalacja monitoringu CCTV IP, instalacja telewizji przemysłowej, instalacja okablowania strukturalnego, instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN.

  Po zakończeniu prac budowlanych (IV kwartał roku 2020) rozpoczęty zostanie kolejny etap związany z zakupem sprzętu multimedialnego oraz wyposażenia ekspozycji historyczno-multimedialnej.

  Nowo powstająca ekspozycja będzie bazować na innowacyjnych multimedialnych technikach audiowizualnych i nagłośnieniowych wraz z obecnością światowej klasy sprzętu m.in. rzutników, projektorów multimedialnych wyświetlających obraz. Dokonana zostanie aranżacja przestrzenna klatki schodowej, trzech sal i wąskiego korytarza. Prezentacja zostanie zorganizowana w taki sposób, aby poprowadzić widza przez kolejne wydarzenia historyczne, które będą połączone ze sobą w chronologicznie ułożony ciąg. Nie zabraknie również tradycyjnych makiet, grafik, plansz, wizualizacji oraz gablot, w której będą prezentowane muzealia archeologiczne. Ponadto w zakres inwestycji dodatkowo ujęto m.in. zakup demontowalnej sceny, na której będą mogły odbywać się plenerowe występy artystyczne, zakup 6 drewnianych stoisk straganowych, (również demontowalnych i przenośnych) przeznaczonych do użytku tymczasowego w czasie kulturalnych imprez plenerowych, wymiana oświetlenia budynków zespołu od strony dziedzińca, wykonanie pergoli w konstrukcji drewnianej zlokalizowanej pomiędzy oficynami południowymi, montaż dodatkowych urządzeń interaktywnych dla dzieci (m.in. drewniane zabawki) wymianę wszystkich ławek ogrodowych, koszy, stojaków na rowery, rozbudowę konstrukcji wsporczej dla istniejącej uprawy chmielu dla pełniejszej prezentacji (nawiązanie do ekspozycji browarniczej), utwardzenie dojścia na zaplecze oficyny południowo-wschodniej (do adaptowanej piwnicy). Głównym celem prac zewnętrznych jest udostępnienie placu przy muzeum mieszkańcom powiatu leżajskiego i odwiedzającym go turystom.

  MZL

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW