Zamknij mobilną wersję WCAG

Atak cybernetyczny, wyciek amoniaku, napaść na kuriera Akcji Kurierskiej – Powiatowe Ćwiczenie Obronne „OPAL 2022”

3 października 2022

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  Zgodnie z wytycznymi Wojewody Podkarpackiego, jako dodatek do szkolenia obronnego, w tym roku w powiecie leżajskim odbyło się Powiatowe Ćwiczenie Obronne. Głównym celem ćwiczenia było doskonalenie współdziałania organów administracji publicznej, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz podmiotów leczniczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

  Wedle tegorocznego planu działania, 28 września 2022 r. na terenie powiatu leżajskiego przeprowadzone zostały Powiatowe Ćwiczenia Obronne pod kryptonimem „OPAL 2022”. Tematem ćwiczenia było osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu oraz gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

  W ćwiczeniu udział wzięły Miasto i Gmina Nowa Sarzyna oraz Gmina Leżajsk, zaś współdziałającymi byli: Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy w Leżajsku.

  W tegorocznych ćwiczeniach szczególną uwagę zwrócono na sprawdzenie funkcjonowania łączności oraz  na doskonaleniu procedur działania administracji publicznej po wystąpieniu ataku cybernetycznego. Podczas ćwiczeń, zarówno w Starostwie Powiatowym w Leżajsku, jak i urzędach gmin został uruchomiony stały dyżur.

  W czasie ćwiczenia realizowane były procedury wynikające z planów operacyjnych ćwiczących. Praktycznie została uruchomiona Akcja Kurierska w gminie Leżajsk oraz Mieście i Gminie Nowa Sarzyna jak również stałe dyżury ww. jednostkach.

  W ćwiczeniu uczestniczyli również: dyrektor PUP w Leżajsku Monika Smoleń, dyrektor ZDP Marcin Czubat, przedstawiciele PPP i SP ZOZ w Leżajsku, dyrektor PCPR w Leżajsku Mariusz Konior, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Leżajsku Andrzej Wilk, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Arkadiusz Ból, zastępca dyrektora Powiatowej Inspekcji Sanitarnej Janusz Nowak oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Leżajsku, którzy zaprezentowali zadania operacyjne zgodnie z Kartami Realizacji Zadań Operacyjnych, będących załącznikami do Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Leżajskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.  Omówiony został również plan dystrybucji tabletek jodowych na 28 września br.

  Ćwiczenia przeprowadzono przy założeniu wprowadzenia dezinformacji, gdzie poprzez nieautoryzowany dostęp do strony www została zmieniona treść z numerem konta bankowego oraz atak typu DDoS (Distributed Denial of Service) skierowany przeciwko serwerowi www Starostwa Powiatowego w Leżajsku, na którym utrzymywana jest strona starostwa, uniemożliwiając skorzystania z GEOPORTALU.

  Scenariusz ćwiczenia zakładał również, że budynek HORTINO Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Leżajsku Sp. z o.o., który jest Zakładem Zwiększonego Ryzyka został zaatakowany przez terrorystów i doszło do rozszczelnienia instalacji chłodniczej z amoniakiem. Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Leżajsku musieli zająć się ewakuacją osób i odcięciem instalacji z wydobywającym się amoniakiem, rolą policjantów KP Policji w Leżajsku było obezwładnienie i zatrzymanie napastników, natomiast ratownicy pogotowia mieli za zadanie przejąć poszkodowanych pacjentów. Drugi incydent dotyczył dostarczenia Kart Powołania, przez kuriera Starostwa Powiatowego do Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, podczas którego doszło do napaści i zniszczenia kart.

  Kierownik Ćwiczenia Starosta Leżajski Marek Śliż dziękując uczestnikom ćwiczenia za włożony wysiłek, pozytywnie ocenił realizację powierzonych zadań obronnych.

  ZK

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka