Zamknij mobilną wersję WCAG

Adaptacja piwnicy w leżajskim muzeum już niebawem

12 kwietnia 2019

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  Wszystko wskazuje na to, że planowana adaptacja piwnicy w oficynie południowo-wschodniej Muzeum Ziemi Leżajskiej na cele ekspozycyjne placówki stanie się faktem. 9 kwietnia br. Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił wyniki ocen merytorycznych wniosków złożonych w konkursie dotyczącym Rewitalizacji Przestrzeni Regionalnej 6.3 organizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wśród projektów, które uzyskały właściwą liczbę punktów i wyróżnione zostały do dofinansowania znalazło się leżajskie muzeum. Na zaplanowaną inwestycję placówka otrzyma ok. 1,8 mln. zł. Całkowita wartość inwestycji wyniesie ok. 2,2 mln zł, z czego 400 000 zł to wkład własny Powiatu Leżajskiego, zabezpieczony w budżecie podczas marcowej sesji Rady Powiatu.

  W 2017 r. muzeum podpisało umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego adaptacji piwnicy. Środki finansowe na sporządzenie niezbędnych dokumentów zapewnił również Powiat Leżajski.

  Planowane prace obejmują remont piwnic z przebudową istniejących schodów, montaż niezbędnych instalacji oraz wyposażenia multimedialnego ekspozycji.

  Głównym zadaniem planowanej inwestycji jest stworzenie – zarówno dla mieszkańców, jak i licznie przybywających do powiatu leżajskiego turystów – przekazu zawierającego niezbędną wiedzę o historii Ziemi Leżajskiej na przestrzeni wieków tj. od czasów starożytności po czasy nowożytne, w których następowały lata rozkwitu i upadku. Ekspozycja zawierać będzie treści pozwalające poznać i zrozumieć dzieje Ziemi Leżajskiej w okresie kształtowania się państwa polskiego.

  Całość ekspozycji będzie bazować na innowacyjnych multimedialnych technikach audiowizualnych i nagłośnieniowych wraz z obecnością światowej klasy sprzętu m.in. rzutników, projektorów multimedialnych wyświetlających obraz. Dokonana zostanie aranżacja przestrzenna klatki schodowej, trzech sal i wąskiego korytarza. Prezentacja zostanie zorganizowana w taki sposób, aby poprowadzić widza przez kolejne wydarzenia historyczne, które będą połączone ze sobą w chronologicznie ułożony ciąg. Nie zabraknie również tradycyjnych makiet, grafik, plansz, wizualizacji oraz gablot, w której będą prezentowane muzealia archeologiczne. Ponadto w zakres inwestycji dodatkowo ujęto m.in. zakup demontowalnej sceny, na której będą mogły odbywać się plenerowe występy artystyczne, zakup 6 drewnianych stoisk straganowych, (również demontowalnych i przenośnych) przeznaczonych do użytku tymczasowego w czasie kulturalnych imprez plenerowych, wymiana oświetlenia budynków zespołu od strony dziedzińca, wykonanie pergoli w konstrukcji drewnianej zlokalizowanej pomiędzy oficynami południowymi, montaż dodatkowych urządzeń interaktywnych dla dzieci (m.in. drewniane zabawki) wymianę wszystkich ławek ogrodowych, koszy, stojaków na rowery, rozbudowę konstrukcji wsporczej dla istniejącej uprawy chmielu dla pełniejszej prezentacji (nawiązanie do ekspozycji browarniczej), utwardzenie dojścia na zaplecze oficyny południowo-wschodniej (do adaptowanej piwnicy). Głównym celem prac zewnętrznych jest udostępnienie placu przy muzeum mieszkańcom powiatu leżajskiego i odwiedzającym go turystom.

  Utworzenie interaktywnej, multimedialnej ekspozycji będzie stanowić jedną z podstawowych usług kulturalno-turystycznych powiatu leżajskiego. Ekspozycja ta ma być nowoczesnym obiektem kulturowym, oferującym swoim odbiorcom niezapomniane przeżycia, które wzmocnią wizerunek powiatu na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej.

  MZL
  Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW