Zamknij mobilną wersję WCAG

21 marca rusza Powiatowy Punkt Pomocy Obywatelom Ukrainy

18 marca 2022

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  W poniedziałek, 21 marca, o godz. 8.00 w Muzeum Ziemi Leżajskiej zostanie otwarty Powiatowy Punkt Pomocy Obywatelom Ukrainy. Prace nad jego uruchomieniem trwały od 14 marca. Po uzgodnieniach z Zarządem Powiatu Leżajskiego jego organizacją zajął się dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku Wojciech Kostek.

  Dyrektor PPP powołał sztab organizacyjny w składzie: Sylwia Jaskółowska (kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Leżajsku), Katarzyna Ćwikła (naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy SP), Jacek Kwieciński (dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej), Monika Smoleń (dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy), Zbigniew Trębacz (dyrektor Zespołu Szkół Licealnych), do którego w kolejnych dniach dołączyli reprezentanci poszczególnych gmin:

  – Gmina Leżajsk: Wójt Gminy Krzysztof Sobejko, dyrektor GOPS Gminy Leżajsk Ewa Kania, radny Gminy Leżajsk Łukasz Fleszar.
  – Miasta Leżajsk: Burmistrz Leżajska Ireneusz Stefański, pedagog Ewa Rejman, Tatiana Hudikova,
  – Miasta i Gminy Nowa Sarzyna: Burmistrz MiG Nowa Sarzyna Andrzej Rychel wraz z Lilią Kuryzmą,
  – Gminy Grodzisko Dolne: Wójt Gminy Jacek Chmura, Agnieszka Steliga,
  – Gminy Kuryłówka: Wójt Gminy Kuryłówka Agnieszka Wyszyńska, Piotr Dziechciarz, dyrektor GOPS Gminy Kuryłówka Alicja Kycia
  oraz Tomasz Sieńko reprezentujący Stowarzyszenie „Dobry Dom”, wraz z Ukrainkami, które przebywają w gminie Nowa Sarzyna.

  W powiecie leżajskim na chwilę obecną przebywa blisko 1 tys. uchodźców z Ukrainy. Dzieci są przyjmowane do szkół i przedszkoli. Od środy, 16 marca, Ukraińcy mogą ubiegać się o numer PESEL i e-PUAP, który warunkuje otrzymanie pomocy 300+ i 500+, mogą być zatrudniani, także przy pomocy finansowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku.

  W chwili obecnej gościmy w powiecie przyjaciół z rejonu pyriatyńskiego, rejonu partnerskiego powiatu leżajskiego: Larysę Kochur i Oleksieja Riabokona, którzy będą pośredniczyć w kontaktach z osobami z Ukrainy, zbierać informacje o potrzebach oraz informować o zasadach panujących w polskich realiach.

  Celem punktu jest szeroko pojęta informacja dla Ukraińców przebywających w powiecie leżajskim (niezależnie od wsi czy miasta) w zakresie:

  – administracyjnym: lokalizacja miejscowości na tle powiatu, przemieszczanie się w obrębie miejsca zamieszkania,
  – informacyjnym: o nadaniu PESEL i uzyskaniu e-PUAP, pomoc 300+ i 500+,
  – skorzystania z punktów opieki/pomocy weterynaryjnej – lokalizacja punktów/miejsc,
  – skorzystania z pomocy medycznej, lokalizacja przychodni w powiecie leżajskim,
  – informacji o możliwości podjęcia przez uchodźców pracy w powiecie,
  – oraz innych informacji, które mogą okazać się przydatne.

  Punkt będzie świadczył także pomoc niematerialną rzeczową: żywność, środki czystości, inne – w tym zakresie pomoc deklaruje Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko, który kieruje szeroko zakrojonymi działaniami na rzecz pomocy Ukrainie. Koordynatorem tej pomocy będzie dyrektor GOPS Gminy Leżajsk Ewa Kania i radny Gminy Leżajsk Łukasz Fleszar.

  Placówka będzie również miejscem zbiórki darów/rzeczy przynoszonych przez mieszkańców powiatu leżajskiego.

  W punkcie będą też zbierane informacje o potrzebie udzielania pomocy psychologicznej. Od przyszłego tygodnia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku na okres 7 miesięcy będzie zatrudniony psycholog z Kijowa, który we współpracy z psychologiem z Nowej Sarzyny i Rzuchowa będzie taką pomoc prowadził. W zależności od tego, gdzie zajdzie potrzeba udzielenia takiej pomocy, tam będzie prowadzona w trybie szybkiego reagowania.

  Ponadto punkt ma pełnić też funkcję miejsca integracji Ukraińców. W zaplanowanych działaniach jest m.in. organizacja nauki języka polskiego dla dorosłych Ukraińców w sali konferencyjnej MZL, ponieważ taka potrzeba została już zgłoszona. W poniedziałek zostanie zebrana grupa chętnych nauczycieli, którzy tego zadania się podejmą.

  Zakłada się, że w krótkiej perspektywie miejsce będzie obsługiwane samodzielnie przez Ukraińców, a tylko w razie potrzeby przy wsparciu sztabu organizacyjnego.

  Powstała również duża grupa wolontariuszy, złożona z 26 ukraińskich uczniów i uczennic Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku, którzy zadeklarowali pomoc. Dotyczy to m.in. tłumaczenia dokumentów, zabawy z dziećmi np. w świetlicach dla dzieci lub  segregowania rzeczy zbieranych dla uchodźców.

  POWIATOWY PUNKT POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W LEŻAJSKU W SWOIM ZAŁOŻENIU MA ŁĄCZYĆ LUDZI W POMOCY UKRAINIE I UKRAIŃCOM.

  Alt=""

  Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku
  Wojciech Kostek

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka