Zamknij mobilną wersję WCAG

Zakończono budowę chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna

27 czerwca 2024

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  Zakończono zadanie inwestycyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna w Smyczach.

  Zadanie obejmowało:
  – budowę chodnika w km 4+090 – 4+386 ( 296 mb),
  – budowę ścieżki rowerowej (połączenie z istniejącą z ścieżką rowerową),
  – zamontowanie ochronnych balustrad,
  – budowę nowego przejścia w km 4+386 dla pieszych i przejazdu dla rowerów o podwyższonym standardzie z właściwym doświetleniem przez montaż 2 lamp i szaf sterowniczych z turbiną wiatrową wraz panelami fotowoltaicznymi,
  – budowę peronu przystankowego wraz z do dojściem i zatoką autobusową.

  Całkowita wartość inwestycji to kwota 595,07 tys. zł. Na zadanie Powiat Leżajski otrzymał 80% dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w wysokości 476,06 tys. zł.
  Pozostała kwota w proporcji po 50% to środki Powiatu Leżajskiego oraz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

  Odbiór inwestycji odbył się 26 czerwca, z udziałem władz samorządowych Powiatu Leżajskiego oraz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, a także przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych, Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Leżajsku oraz Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

  WIiR

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka