Zamknij mobilną wersję WCAG

Zespół Szkół w Brzózie Królewskiej w programie Erasmus Plus! Mobilność kadry edukacji szkolnej

28 lipca 2020

  • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
  • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

  • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

    Ośmioro nauczycieli Zespołu Szkół w Brzózie Królewskiej brało udział w projekcie Erasmus Plus „Otwórzmy się na Europę” – Mobilność kadry edukacji szkolnej, który realizowany był w okresie 2018 – 2020. Nauczyciele poszukujący nowych sposobów pracy z młodzieżą i wykazujący chęć dalszego rozwoju zawodowego brali udział w zagranicznych szkoleniach językowych i metodycznych. Odbywały się one w szkołach językowych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, na Malcie oraz Cyprze. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników, promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności oraz świadomości międzykulturowej. Nacisk położony był również na wykorzystanie nowych narzędzi w nauczaniu i współpracy międzynarodowej, wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły i jej międzynarodowego zasięgu. Uczestnicy programu – nauczyciele języka angielskiego: Agata Wach, Beat Wiatr, Elżbieta Stawarz, niemieckiego: Monika Popowicz, informatyki: Mariusz Grabarz, wychowania fizycznego: Małgorzata Zdanowicz, Jerzy Rejman, biologii i chemii: Edyta Brudniak – podnieśli swoje kompetencje pedagogiczne i językowe, nabyli nowe umiejętności metodyczne, poznali inne formy pracy z uczniem, udoskonalili własny warsztat. Przekłożyło się to na wzrost jakości i efektywności ich pracy. Nauczyciele nawiązali kontakty z licznymi szkołami w kraju i zagranicą dołączając szkołę w Brzózie Królewskiej do projektów eTwinningowych. Projekty niemieckojęzyczne prowadzone są we współpracy ze szkołami z Włoch, Słowacji, Estonii, Francji, Niemiec i Turcji, a anglojęzyczne ze szkołami z Włoch, Turcji, Hiszpanii i Szwecji. Uczniowie mają okazję do międzynarodowych kontaktów rówieśniczych, mogą podnosić swoje kompetencje językowe, poznawać kulturę i zwyczaje innych krajów. W tej samej formule realizowany jest również ekologiczny projekt ze szkołami w Piskorowicach i Chałupkach Dębniańskich. W ramach projektu Erasmus+ w Zespole Szkół w Brzózie Królewskiej organizowane były również konkursy plastyczne, literackie oraz spotkania promujące integrację europejską i współpracę międzynarodową.
    Całkowita kwota dofinansowania projektu to 22 976 euro przyznana przez Fundację Systemu Rozwoju Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus Plus.