Zamknij mobilną wersję WCAG

Zarząd Powiatu zaprasza studentów kierunku lekarskiego do składania wniosków o przyznanie stypendium

24 stycznia 2024

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Oferta stypendialna skierowana jest do studentów IV, V lub VI roku studiów, kształcących się na kierunku lekarskim w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym, w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Studenci będą zobowiązani do podjęcia zatrudnienia, po zakończeniu stażu podyplomowego, w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, w pełnym wymiarze czasu pracy, w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, w wybranej specjalizacji lekarskiej z listy specjalizacji priorytetowych dla SP ZOZ w Leżajsku przez określony w warunkach naboru okres (uzależniony od okresu pobierania stypendium).

  Wysokość stypendium to 2500,00 zł miesięcznie (przez 9 miesięcy w danym roku studiów).

  Wnioski należy składać do 15 lutego 2024 r.

  Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego.

  EZ

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka