Zamknij mobilną wersję WCAG

Zaproszenie mieszkańców do udziału w pracach nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego

8 lipca 2021

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Powiat Leżajski, Miasto Leżajsk, a także gminy: Leżajsk, Nowa Sarzyna, Grodzisko Dolne, Kuryłówka, Tryńcza przystąpiły do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego. Wspólny dokument przełoży się na wzmocnienie współpracy między partnerami i będzie stanowił podstawę dla przedsięwzięć prowadzących do osiągnięcia określonych celów, mających realne korzyści dla wszystkich mieszkańców obszaru. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego będzie istotnym dokumentem pozwalającym na uzyskanie dotacji unijnych w latach 2021-2027.

  Zwracamy się do Państwa z prośbą wypełnienie ankiety partycypacyjnej. Termin nadsyłania ankiet mija 31 lipca 2021 r. Swoje opinie można również przesłać w formie mailowej na adres powiat@starostwo.lezajsk.pl.

  Udział mieszkańców w badaniu ma na celu identyfikację silnych stron i potencjałów obszaru, jego słabości a także potrzeb mieszkańców. Istotne będzie również zebranie pomysłów i opinii w zakresie współpracy ponadlokalnej w tym propozycji przedsięwzięć niezbędnych do realizacji w kolejnych latach. Uzyskane informacje będą podstawą w procesie tworzenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego. Ze wspólnej diagnozy potrzeb oraz przedstawionych opinii wyniknie wizja rozwoju oraz założenia współpracy na kolejne lata.

  Zebranie opinii mieszkańców jest jednym z pierwszych elementów prac w ramach długotrwałego procesu opracowania strategii i wymaga zaangażowania wszystkich interesariuszy, czyli władz samorządowych, mieszkańców oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Końcowy kształt Strategii Ponadlokalnej będzie poddany konsultacjom społecznym.

  Starosta Leżajski
  Marek Śliż

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka

  Pliki do pobrania: