Zamknij mobilną wersję WCAG

Zakończono kolejne dwie inwestycje w powiecie leżajskim

19 grudnia 2022

zdjęcie przedstawia osoby stojące na drodze
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  15 grudnia 2022r. w obecności Zarządu Powiatu Leżajskiego, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku oraz przedstawicieli Wykonawcy, zostały odebrane roboty budowlane na dwóch zadaniach inwestycyjnych:

  1. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1264R Wola Zarczycka – Wólka Niedźwiedzka w km 3+695,00
  Wybudowany obiekt to most jednoprzęsłowy stały o szerokości całkowitej 9,50 m, użytkowej 8,50m w tym jezdnia 6,0m (2 x 3,00m) + opaski bezpieczeństwa 2 x 1,25m), długości całkowitej ze skrzydłami – 12,10m, nośności kl. II min. przyjętej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1642).

  Podstawowy zakres rzeczowy obejmował: wzmocnienie i poszerzenie istniejących podpór – przyczółki żelbetowe posadowione pośrednio na żelbetowych palach wierconych o średnicy 80cm i długości 7,00m, wymianę ustroju nośnego na płytowo-belkowy (belki sprężone typu DS zespolone płytą żelbetową), umocnienie i regulacja potoku wraz z przebudową dojazdów.
  Całkowita wartość inwestycji : 1 444 663,54 zł w 50% dofinasowana z Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej.

  2. Przebudowa odcinka drogi polegającej na przebudowie przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1264R Wola Zarczycka – granica powiatu Wólka Niedźwiedzka w km 0+772 z dojazdami w km od 0+736,15 do km 0+792,83
  Przebudowany obiekt to przepust skrzynkowy o długości 31,00 mb o wymiarach w świetle 3,0 m. x 1,0 m. i nośności wg wcześniejszych przepisów na klasę A czyli 50 ton.

  Podstawowy zakres wykonanych robót obejmował: wykonanie demontażu istniejącego przepustu, wymianę gruntu pod płytę denną, wykonanie płyty dennej, wykonanie; ustroju nośnego przepustu z żelbetowych prefabrykatów ceowych, wlotu i wylotu ze skrzydłami „na mokro”, płyty zespalającej na prefabrykowanych elementach ceowych z płytami przejściowymi, umocnienie i regulacja skarp i dna, przebudowa dojazdów w niezbędnym zakresie wraz z przebudową chodników, montaż barier Całkowita wartość inwestycji: 1 202 779,83 zł w 50% dofinasowana z Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej.

  RI

  Informację zamieściła: Monika Baj