Zamknij mobilną wersję WCAG

XXIII sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Leżajskiego

27 marca 2020

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  26 marca w Powiatowej Sali Koncertowej w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku odbyła się XXIII sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Leżajskiego. W sesji udział wzięło 10 radnych. Na wstępie spotkania Przewodniczący Rady Powiatu Adam Wylaź poinformował radnych, że z uwagi na panującą epidemię koronawirusa, w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, zostały zastosowane wszelkie środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa obradującym. Sala została poddana dezynfekcji, a radnym udostępniono preparaty do dezynfekcji, rękawiczki i maseczki.

  Sesja została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu Leżajskiego ze względu na konieczność przyjęcia uchwały wprowadzającej zmiany w budżecie Powiatu, która umożliwi m.in. zakup respiratora stacjonarnego dla SP ZOZ w Leżajsku oraz zapewni bieżące funkcjonowanie jednostkom powiatowym. Decyzja Zarządu podyktowana była przede wszystkim koniecznością wsparcia leżajskiego szpitala w ratowaniu zdrowia i życia pacjentów. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Z uwagi na jej znaczenie Przewodniczący Rady podziękował radnym, którzy mimo obecnej sytuacji zdecydowali się uczestniczyć w spotkaniu.

  Podczas sesji odczytano pismo, którego nadawcami byli nieobecni podczas spotkania radni, skierowane do Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Leżajskiego. Radni wyrazili w nim wątpliwości dotyczące zwoływania sesji w czasie epidemii.

  W pisemnej odpowiedzi na list radnych Starosta Leżajski Marek Śliż, która również została odczytana podczas spotkania, wskazał, że na podstawie obowiązujących przepisów nie ma przeciwwskazań prawnych do zwołania sesji. W art. 15 ust.1 Ustawy z dn. 8 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, t.j. Dz. Urz. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm., ustawodawca nie przewiduje innej formy podejmowania przez radę uchwał, które zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. ustawy zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

  Zgodnie z  §3a Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie RP stanu epidemii (Dz. Urzęd. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) zakaz przemieszczania się nie dotyczy wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych. Z kolei na podstawie  §11a ww. rozporządzenia, ograniczenia co do ilości zgromadzonych osób nie dotyczą spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych.

  Powyższe argumenty świadczą o tym, że wniosek Zarządu Powiatu Leżajskiego o zwołanie sesji Rady Powiatu w tym terminie miał ważne uzasadnienie prawne i społeczne, a przepisy o stanie epidemii nie ograniczają radnych w wykonywaniu swoich funkcji. Zasadność zwołania sesji i zgodność z obowiązującymi przepisami potwierdziła również kancelaria zapewniająca Radzie Powiatu obsługę prawną.

  Ponadto Przewodniczący Rady odwołał się również do treści pisma przesłanego przez Związek Powiatów Polskich, mówiącego o niedopuszczalności organizacji sesji w trybie zdalnym w świetle obowiązujących przepisów.

  Podczas sesji Przewodniczący Rady w imieniu Rady złożył podziękowania dla pielęgniarek, lekarzy, ratowników medycznych, policjantów, strażaków, służb transportowych, urzędników pracujących w różnego rodzaju instytucjach, pracowników sklepów, pracowników poczty, pracowników firm budowlanych i innych, którzy mimo panujących warunków muszą pełnić obowiązki zawodowe, narażając swoje zdrowie i niejednokrotnie życie służąc innym.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka
  Fot. Łukasz Zawadzki