Zamknij mobilną wersję WCAG

XLI sesja Rady Powiatu Leżajskiego

25 sierpnia 2021

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  24 sierpnia w sali obrad Starostwa Powiatowego w Leżajsku odbyła się XLI sesja Rady Powiatu. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z XL sesji radni zapoznali się z:

  • sprawozdaniem z działań podejmowanych przez nadzór wodny na obszarze Powiatu
   Leżajskiego za rok 2020;
  • informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
   Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku za I półrocze 2021 r.;
  • informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Leżajskiej za
   I półrocze 2021 r.;
  • informacją Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze
   2021 r.
   

  W trakcie spotkania radni podjęli również następujące uchwały:

  • uchwałę zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/201/2021 Rady Powiatu Leżajskiego
   z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji
   zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wysokości
   środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
   przeznaczonych na realizację tych zadań w 2021 r.;
  • uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie przez Powiat Leżajski
   Gminie Leżajsk prowadzenia zadania publicznego;
  • uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu
   Leżajskiego;
  • uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2021 r.

   

  Po głosowaniu nad uchwałami radni wysłuchali sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Powiatu Leżajskiego za I półrocze 2021 r. Następnie starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka