Zamknij mobilną wersję WCAG

XIV Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek Osób z Niepełnosprawnościami

3 lutego 2023

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  W kontynuowaniu kilkunastoletniej tradycji Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek Osób z Niepełnosprawnościami nie przeszkodziła nawet pandemia, bo dzięki współczesnym technologiom przegląd w czasie jej trwania odbywał się on line. W roku bieżącym impreza powróciła do swojej standardowej formuły. Sądząc po frekwencji ucieszyło to przede wszystkim uczestników, którzy niezwykle licznie przybyli 1 lutego do Centrum Bankietowo-Konferencyjnego  „Perła” w Leżajsku, gdzie odbyła się czternasta edycja przeglądu.

  Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie „Dobry Dom”. W przeglądzie wzięło udział 14 placówek i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością:
  – Dom Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej;
  – Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach;
  – Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Laszczynach;
  – Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Nowej Sarzynie przy Stowarzyszeniu „Integracja bez Granic” wraz z Niepublicznym Przedszkolem Specjalnym w Nowej Sarzynie;
  – Polski Związek Niewidomych Koło w Leżajsku;
  – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku;
  – Stowarzyszenie „Dobry Dom” w Woli Zarczyckiej wraz z Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Korczowiska;
  – Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej;
  – Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach;
  – Środowiskowy Dom Samopomocy w Zmysłówce;
  – Środowiskowy Dom Samopomocy w Sarzynie;
  – Środowiskowy Dom Samopomocy w Starym Mieście;
  – Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżajsku;
  – Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.

  W przeglądzie, oprócz wykonawców, ich opiekunów i pracowników ww. placówek, uczestniczyli również zaproszeni goście, m.in.: Senator RP Stanisław Ożóg, Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Wicewojewoda Podkarpacki Radosław Wiatr, Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz, radni rady Powiatu Leżajskiego Danuta Pinderska i Zdzisław Leśko, Burmistrz Miasta Leżajsk Ireneusz Stefański, dyrektor Podkarpackiego Oddziału PFRON Maciej Szymański, dyrektor PCPR w Leżajsku Mariusz Konior, wicedyrektor ZSL w Leżajsku Dymitr Malec oraz ks. dziekan Józef Łobodziński.

  Organizatorzy dziękują za wsparcie i zaangażowanie w organizację przeglądu: sponsorom, darczyńcom, samorządom, które ufundowały szczodroki oraz wolontariuszom. Szczególne podziękowania kierują do uczestników, którzy włożyli wiele wysiłku w swoje występy.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka