Zamknij mobilną wersję WCAG

Wizyta delegacji z Bośni i Hercegowiny w powiecie leżajskim

20 stycznia 2020

  • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
  • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

  • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

    W dniach 15-19 stycznia Powiat Leżajski gościł delegację z Bośni i Hercegowiny, z miast: Konic, Kakanj oraz Novo Sarajewo. W skład delegacji wchodzili przedstawiciele bośniackiej administracji samorządowej i związanych z nią instytucji.

    Podczas pobytu członkowie delegacji odwiedzili instytucje o różnych profilach działalności na terenie powiatu leżajskiego i gminy Leżajsk. W obszarze zainteresowań gości znalazły się: gospodarka, ekonomia społeczna oraz oświata. Przedstawiciele poszczególnych gmin bośniackich podczas spotkania z przedsiębiorcami z terenu powiatu omówili potencjał gospodarczy, jakim dysponują oraz przedstawili zakres możliwej współpracy. Zwieńczeniem kilkudniowego pobytu było podpisanie listów intencyjnych dotyczących woli dalszej współpracy oraz wzajemnych stosunków w dziedzinach: kultury, gospodarki, informacji i turystyki. Podczas licznych spotkań i rozmów pojawiły się plany związane z przyszłymi wspólnymi inicjatywami.

    Zapoczątkowanie współpracy było możliwe dzięki wsparciu Fundacji im. Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego.