Zamknij mobilną wersję WCAG

V edycja konkursu Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae 2021

30 marca 2021

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Wojewoda Podkarpacki, przy współpracy z Pełnomocnikiem do spraw Rodzin, zaprasza do udziału w V edycji konkursu Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae (2021).

  Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, działających na terenie województwa podkarpackiego. Przyjmuje za cel uhonorowanie tych samorządowców, którzy jako liderzy podejmują i skutecznie realizują działania o charakterze prorodzinnym; którzy swoją pracą i efektami tej pracy potwierdzają odpowiedzialną służbę na rzecz rodzin.

  Zwycięzcy, którzy zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu otrzymają Honorowy Certyfikat/Tytuł: Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae.

  Zasady konkursu przewidują, iż zgłoszeń danej osoby dokonują jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do organizatora wypełnionego zgłoszenia do konkursu w terminie do 30 kwietnia br.

  W uzasadnieniu, wnioskodawcy zobowiązani są wskazać konkretne działania podejmowane przez daną osobę w zakresie wsparcia i pomocy rodzinie, a także wskazać stałe efekty tych działań dla społeczności lokalnej.

  Ocena przesłanych wniosków i rekomendacji będzie dokonana przez komisję powołaną przez Wojewodę Podkarpackiego na wniosek Pełnomocnika Wojewody Podkarpackiego do spraw Rodzin. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.

  Przedsięwzięcie honorowym patronatem objęli: Biskup Rzeszowski Jan Wątroba oraz Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart.

  Poniżej do pobrania zasady konkursu.

  Źródło: PUW

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka

  Pliki do pobrania: