Zamknij mobilną wersję WCAG

Uwaga! Komunikat dla właścicieli lasów prywatnych na terenie powiatu leżajskiego

11 lipca 2019

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  W związku z gwałtowną burzą mającą miejsce 16 czerwca 2019 r., której towarzyszył huraganowy wiatr i ulewny deszcz, wiele drzew i lasów na terenie powiatu leżajskiego uległo uszkodzeniu i zniszczeniu stanowiąc wywroty oraz złomy i zagraża bezpieczeństwu, co wiązać się będzie z koniecznością odnowienia działek leśnych, tj. prac odnowieniowych, polegających w szczególności na przygotowaniu gleby i ponownym wprowadzeniu roślinności leśnej. O fakcie gotowości do uporządkowania zniszczonej powierzchni należy poinformować właściwych leśników Nadleśnictwa Leżajsk.

   

  Wobec powyższego, informuje się właścicieli lasów prywatnych powiatu leżajskiego, że fakt zniszczenia drzewostanu winni zgłaszać do Starosty Leżajskiego w Starostwie Powiatowym w Leżajku przy ul. Kopernika 8. Zgłaszając szkodę na druku, który zamieszczamy poniżej należy wskazać lokalizację lasu, t.j.: miejscowość, nr ewid. działki oraz szacunkową powierzchnię zniszczeń, dokumentacje fotograficzną.
  Usuwanie złomów i wywrotów w lasach prywatnych, zgodnie z zapisami ustawy o lasach należy do obowiązków właścicieli lasów.
  Zgłoszenia i wnioski przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 w POI Starostwa Powiatowego w Leżajsku przy ul. Kopernika 8 do dnia 10 sierpnia 2019. 
  Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa