Zamknij mobilną wersję WCAG

Trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”

27 marca 2023

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Do 3 kwietnia 2023 r. trwa nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”. Zakłada on dofinansowanie projektów kulturalnych o charakterze edukacyjnym związanych ze świętowaniem Dnia Flagi, a także odnoszących się do historii, znaczenia i zasad posługiwania się symbolami RP. Program skierowany jest do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych.
  Program dotacyjny „Symbole narodowe RP” ma wspierać upowszechnienie obecności symboli Rzeczypospolitej Polskiej zdefiniowanych w drodze ustawy w przestrzeni publicznej i w życiu społecznym, w szczególności przy okazji ważnych świąt i wydarzeń państwowych oraz rocznic historycznych.

  Wnioski należy składać do 3 kwietnia 2023 roku do godziny 15:59.

  W programie dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych można wnioskować o dofinansowanie od 5 000 zł do 20 000 zł. Poziom dofinansowania ze środków programu dotacyjnego „Symbole Narodowe RP” nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania. Budżet programu dotacyjnego „Symbole Narodowe RP” wynosi 2 mln zł.

  Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań ustalony został od 24 kwietnia 2023 r. do 30 września 2023 r.

  O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:
  1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
  2. organizacje pozarządowe.

  Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:
  1. archiwa państwowe;
  2. przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
  3. uczelnie wyższe;
  4. instytucje kultury;
  5. organizacje pozarządowe;
  6. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  7. podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
  8. Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.
  Rodzaje kwalifikujących się zadań:
  1. wystawy wraz z katalogami;
  2. festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
  3. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji mobilnych i tworzenia stron internetowych oraz filmowych, warsztatów strzeleckich);
  4. murale;
  5. zadania polegające na projekcji obrazu lub animacji na obiekcie takim jak np.: budynek, czy elementy scenografii (mapping).

  Uzupełnieniem dla wyżej wymienionych działań mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.

  Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl.

  Poniżej do pobrania znajduje się regulamin naboru do programu.

  Biuro „Niepodległa”
  Fot. T. Tołłoczko / Biuro „Niepodległa”

   

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka

  Pliki do pobrania: