Zamknij mobilną wersję WCAG

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

PROJEKTY DOFINANSOWANE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

 

  1. Projekt pn.: „Przebudowa dachu na budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Leżajsku”

Cel projektu:

Celem niniejszego projektu było wykonanie remontu dachu w jednym kompletnym systemie dachowym gwarantującym wymaganą trwałość, szczelność i bezpieczeństwo.

Krótki opis inwestycji:

Realizacja zadania, w szczególności polegała na wykonaniu remontu dachu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Leżajsku, położonego przy ul Mickiewicza 76. Roboty polegały na remoncie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej, wymianie warstw podkładowych, wymianie uszkodzonych elementów drewnianej więźby dachu, remont murowanych kominów oraz ścian szczytowych nad gzymsem, uzupełnienie i remont gzymsu, wymianę blacharki, rynien i rur spustowych, oczyszczenie i impregnacja wątku ceglanego elewacji, wymianę instalacji odgromowej.

Całkowita wartość inwestycji:  502 694,00 zł

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 483 000,00 zł

 

  1. Projekt pn.: „Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku

Cel projektu:

Celem niniejszego projektu jest zwiększenie bazy dydaktycznej o nowoczesne klasopracownie wraz z pomieszczeniami pomocniczymi i węzłami sanitarnymi oraz dostępność wyższych kondygnacji
dla osób niepełnosprawnych.

Krótki opis inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Licealnych
w Leżajsku. Zakres obejmuje nadbudowę III piętra głównego segmentu wraz z przebudową niższych kondygnacji oraz rozbudowę o szyb windowy i montaż windy.

Całkowita wartość inwestycji:  5 168 622,77 zł

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 838 702,00 zł