Zamknij mobilną wersję WCAG

Rusza przebudowa drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka – Kolonia Polska – Cieplice

20 lipca 2023

Czterech mężczyzn i jedna kobieta siedzą przy stole i uśmiechają się.
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  19 lipca odbyło się podpisanie umowy między Powiatem Leżajskim, Gminą Kuryłówka a Przedsiębiorstwem MOLTER Sp. z o.o. na wykonanie zadania o nazwie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka – Kolonia Polska – Cieplice (gr.pow) w km 5+409 – 11+127”.

  Powiat Leżajski reprezentowali Starosta Leżajski Marek Śliż oraz Wicestarosta Lucjan Czenczek, Gminę Kuryłówka – Wójt Gminy Agnieszka Wyszyńska i Przewodniczący Rady Gminy Dominik Kusy, zaś Przedsiębiorstwo Molter Sp. z o.o. – Prezes Zarządu Łukasz Molter.

  Wartość robót budowlanych to kwota 15 946 632, 51 zł.

  Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 8 176 518 zł i realizowane jest w formule 50/50. Zarówno Gmina Kuryłówka, jak i Powiat Leżajski przeznaczyły na ww. inwestycję po 4 088 259 zł.

  Roboty budowlane obejmują m.in. wzmocnienie i poszerzenie jezdni do podstawowej szerokości pasa ruchu 5,5 m, wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni do podstawowej nośności 100Kn/oś dla KR2, budowę chodników o dł. 3 850 m.b., poprawę geometrii łuków poziomych, pionowych i skrzyżowań z drogami bocznymi, usystematyzowanie odwodnienia, wymianę znaków pionowych, montaż poręczy i barier energochłonnych.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka