Zamknij mobilną wersję WCAG

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Powiatu Leżajskiego

W roku szkolnym 2022/2023 rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Powiatu Leżajskiego będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego. System ten jest narzędziem wspomagającym pracę Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku i Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki oraz organu prowadzącego te szkoły w rekrutacji.

Kandydaci do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych znajdą w systemie informacje o szkołach uczestniczących w rekrutacji, ich ofercie edukacyjnej, kryteriach przyjęć i sposobie punktacji. Pozwoli on także na elektroniczne złożenie podania o przyjęcie do szkoły oraz sprawdzenie ilości kandydatów do poszczególnych oddziałów w danym typie szkoły.

System rekrutacyjny dostępny jest pod adresem https://nabor.pcss.pl/powiatlezajski