Zamknij mobilną wersję WCAG

Rada Powiatu Leżajskiego przyjęła budżet na 2023 r.

20 grudnia 2022

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  20 grudnia w sali obrad Rady Powiatu Leżajskiego odbyła się LXIII sesja Rady Powiatu Leżajskiego. Po przyjęciu porządku obrad i protokołów z LXI i LXII sesji rady radni podjęli uchwały w sprawie:

  – uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/270/2022 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2022 r.;
  – zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok;
  – zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Leżajskiego na 2023 rok;
  – wydatków budżetu Powiatu Leżajskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022;
  – wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Leżajskiego;
  – zmian w budżecie Powiatu na 2022 r.;

  Następnie radni przystąpili do głosowania nad najważniejszą uchwałą, czyli uchwałą budżetową na 2023 r. Po odczytaniu projektu uchwały wraz z uzasadnieniem, odczytaniu opinii: Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Powiatu, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu oraz stanowiska Zarządu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także wniosków komisji nastąpiła dyskusja nad wniesionymi wnioskami komisji i radnych oraz ich przegłosowanie. W głosowaniu nad projektem uchwały budżetowej wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 1 radny, zaś od głosowania wstrzymało się 4 radnych.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka