Zamknij mobilną wersję WCAG

Rada Powiatu Leżajskiego jednogłośnie przyjęła budżet Powiatu na 2022 rok

21 grudnia 2021

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  21 grudnia w Sali Obrad Rady Powiatu Leżajskiego odbyła się XLVI sesja Rady Powiatu.

  Na wstępie spotkania zgodnie z dotychczasową tradycją świąteczną harcerze z Hufca w Leżajsku wręczyli radnym Betlejemskie Światło Pokoju.

  Następnie po przyjęciu protokołów z XLIV i XLV sesji Rady Powiatu radni podjęli uchwały w sprawie:
  – zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok,
  – zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Leżajskiego na 2022 rok,
  – wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu,
  – wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Leżajskiego.

  Najważniejszą uchwałą podjętą podczas posiedzenia była uchwała budżetowa Powiatu Leżajskiego na 2022 rok.
  Po odczytaniu projektu uchwały wraz z uzasadnieniem oraz opinii: Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Powiatu, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu i stanowiska Zarządu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także wniosków komisji, radni głosowali za przyjęciem uchwały. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

  Ponadto starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka