Zamknij mobilną wersję WCAG

Przebudowa drogi powiatowej w Woli Zarczyckiej zakończona

16 czerwca 2021

Zdjęcie przedstawia drogę po przebudowie z chodnikiem lewostronnym. Po prawej stronie fragment lasu, po lewej zabudowania z z przydomowymi ogródkami
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  Dobiegła końca kolejna inwestycja współfinansowana środkami pochodzącymi z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277R Łowisko (gr. pow.) – Wola Zarczycka w km ok. 6+438,48 – 7+786,86 w miejscowości Wola Zarczycka”
  Celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej na przebudowanym odcinku do obowiązujących standardów, m.in. w zakresie dopuszczalnego nacisku na oś, poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych przedsiębiorstw, skrócenie czasu przejazdu, podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi, podniesienie standardu życia mieszkańców zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie drogi oraz usprawnienie dostępu obywateli do usług świadczonych przez podmioty i instytucje, w szczególności z zakresu administracji publicznej, oświaty, ochrony zdrowia, handlu, usług, itp.

  Długość przebudowanego odcinka drogi to 1348,38 mb.
  Zakres zamówienia obejmował przebudowę odcinka drogi powiatowej do parametrów klasy L.
  Całkowita wartość zadania to 2 925 733,71 zł. Kwota dofinansowania wyniosła 1 741 902 zł i stanowi 60% kosztów kwalifikowanych zadania, natomiast kwota wkładu własnego to ok. 1 200 000 zł, w tym pomoc finansowa Miasta i Gminy Nowa Sarzyny ok. 600 000 zł.

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka