Zamknij mobilną wersję WCAG

Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka – Kolonia Polska – Cieplice (gr.pow.) w m. Tarnawiec w km 1+924

Zdjęcie przedstawia przebudowane skrzyżowanie w miejscowości Tarnawiec

Realizacja zadania pn.: „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka – Kolonia Polska – Cieplice (gr.pow.) w miejscowości Tarnawiec w km 1+924” została współfinansowana środkami pochodzącymi z budżetu państwa w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”.

Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych , ułatwiająca przekroczenie drogi w obszarze oddziaływania przejścia , a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców Tarnawca.

W ramach inwestycji wykonano:

  • Oznakowanie poziome: Namalowano przejście farbą chlorokauczukową grubowarstwową w kolorze biało – czerwonym, a także wykonano progi dudniące z mas chemoutwardzalnych grubowarstwowych,
  • Montaż znaku aktywnego drogowego D-6 dwustronnego z lampą pulsacyjną na wysięgniku wyposażonego w detektory ruchu zasilanego układem hybrydowym,
  • Montaż 2 sztuk latarni hybrydowych, które dodatkowo doświetlają przejście dla pieszych,
  • Wstawiono kostkę integracyjną w kolorze żółtym dla niewidomych.

Wartość zadania: 155 069,91 zł

Koszty kwalifikowane: 151 967,36 zł

Koszty niekwalifikowane: 3 102,55 zł

Kwota wkładu własnego: 43 299,36 zł

Kwota dofinansowania: 108 668,00 zł

Zdjęcie przedstawia przebudowane skrzyżowanie w miejscowości Tarnawiec Zdjęcie przedstawia przebudowane skrzyżowanie w miejscowości Tarnawiec Zdjęcie przedstawia przebudowane skrzyżowanie w miejscowości Tarnawiec Zdjęcie przedstawia przebudowane skrzyżowanie w miejscowości Tarnawiec Zdjęcie przedstawia przebudowane skrzyżowanie w miejscowości Tarnawiec Zdjęcie przedstawia przebudowane skrzyżowanie w miejscowości Tarnawiec