Zamknij mobilną wersję WCAG

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku wraz z Powiatem Leżajskim bierze udział w realizacji projektu pn. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku wraz z Powiatem Leżajskim bierze udział w realizacji projektu pn. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” polegającego na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF, na podstawie porozumienia zawartego z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

Czas trwania projektu:01.09.2022 r.-31.08.2022 r.

Wartość projektu: 224 874,65 zł

Cel zadania to przeprowadzenie badań naukowych, na bazie których zostaną opracowane modele rozwiązań, które pozwolą na efektywne zarządzanie lokalnym wsparciem w wymiarze międzysektorowym. W wyniku realizacji zadania powstaną konkretne narzędzia do wdrażania ww. celów oraz przygotowania kadr w tym zakresie.